No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(18.12.19) I seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning er det en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk.

No image

Alle må ta ansvar for språket

(12.12.19) Den nye språkloven gir departementene større ansvar for språkarbeid i alle sektorer. Det kommer innbyggerne til gode.

No image

Språknytt: Norrønt i beste sendetid

(6.12.19) Språknytt har møtt språkfolket bak «Fremvandrerne», HBOs storsatsing i Norge. Og vi har fått kringkastingssjefen i tale.

No image

Ein læreplan utan tiltak for språkleg likestilling

(25.11.19) Ei svekking av nynorsken i opplæringa kan få alvorlege konsekvensar for den samla norskkompetansen til elevane og for nynorskkompetansen i samfunnet. Det vil vera eit brot på norsk språkpolitikk.

No image

Digitalisering og begrepsarbeid: nordiske perspektiv

(20.11.19) Hvordan arbeider de nordiske landene med begreper i forbindelse med digitalisering? Den 14. november 2019 arrangerte Språkrådet et dagsseminar om temaet i samarbeid med Difi og det nordiske terminologinettverket Nordterm.

No image

Språkprisen 2019 går til Kristin Fridtun

(18.11.19) Forfattar, filolog, føredragshaldar og tidlegare skihoppar Kristin Fridtun får Språkprisen 2019 for bøkene Kjønn og ukjønn (2015), Homoflokar (2018) og Språket er ei bukse (2019).

No image

Språk i akademia – frå gode intensjonar til gode prestasjonar

(31.10.19) Språkrådet inviterer til frukostseminar om språkpolitikken ved UiB, NHH og HVL. Frukostseminaret blir arrangert på Litteraturhuset i Bergen torsdag 21. november.

No image

Språkprisen 2019: kortlista

(28.10.19) Ikkje før har støvet lagt seg etter bokmessa i Frankfurt, så skal vi til å feire litteraturen igjen, med pris og festivitas. Språkrådet deler ut språkprisen for framifrå bruk av norsk i sakprosa 20. november på Litteraturhuset i Bergen.

No image

Nye Ålesund er årets nynorskkommune 2019

(21.10.19) Nye Ålesund utmerkjer seg ved å ha ei raus og demokratisk innstilling til språk, meiner juryen.

No image

Statsspråk: Fra prosatekst til dialog

(9.10.19) Har digitaliseringa ført til større oppmerksomhet om språk? Ja, svarer både Sintef og skatteetaten.

No image

Språknytt: Hjartespråket som ikkje ville døy

(27.9.19) Etter over hundre år med fornorskingspolitikk og diskriminering er det kvenske språket i ferd med å reise seg. Språknytt har møtt eldsjelene som vil gi neste generasjon det språket dei sjølv heldt på å miste.

No image

FNs internasjonale dag for tegnspråk

(23.9.19) I dag er det den internasjonale dagen for tegnspråk, som markeres over hele verden. Dagen ble innstiftet av FNs generalforsamling, og datoen ble valgt fordi Verdensforbundet for døve ble opprettet på denne dagen i 1951.

No image

Møt Språkrådet på Arendalsuka!

(14.8.19) Hvordan kan universiteter og høgskoler oppnå en god balanse mellom engelsk og norsk? Hvorfor trenger vi et norsk fagspråk? Og hvem er egentlig akademia til for?

No image

Mastergradsstipend: språk i medietilbodet retta mot barn og unge

(2.7.19) Språkrådet skal dele ut eit stipend til ein student som skriv masteroppgåve om språk i medietilbodet retta mot barn og unge. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje. 

Nytt nummer av Termposten

(21.6.19) Termposten er ute med nytt nummer og i nytt format. Nyheitsbrevet er nå nettbasert slik at det er i tråd med reglane for universell utforming.

No image

Se hele programmet til PLAIN-konferansen!

(14.6.19) Nå kan du lese hele programmet til PLAIN-konferansen. Over 100 innledere fra 23 land kommer til Oslo i september. Kom, du også!

No image

Språknøytrale kommunar kan no få nynorskpris

(4.6.19) Prisen «Årets nynorskkommune» treng ikkje lenger å gå til ein nynorskkommune. No opnar Kulturdepartementet for å inkludere språknøytrale kommunar som legg godt til rette for nynorskbruk.

No image

Nå rydder vi i begrepsjungelen

(24.5.19) Offentlig sektor har satt i gang et omfattende arbeid for å definere og samordne begreper. Dette gjør vi for å forbedre kommunikasjonen mellom innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Nå er en ny portal med begreper klar, og alle kan ta den i bruk.

No image

Paljon onnee kväänin kielen päiväle! – Gratulerer med den kvenske språkdagen!

(26.4.19) Kvensk ble anerkjent som et eget språk av staten på denne dagen for 13 år siden, men det kvenske språket har blitt snakket og hørt i Norge i århundrer. Staten har ikke alltid sett på flerspråklighet og det kvenske språket i nord som noe positivt. En lang og hard målrettet fornorskingspolitikk har blant annet ført til at kvensk i dag er et truet språk, og at de fleste kvenske morsmålsbrukere tilhører den eldre generasjonen.

No image

Liisa Koivulehto får den kvenske språkprisen 2019

(23.4.19) Vinneren av den kvenske språkprisen, Kieliraatin kielipalkinto, er journalist og tidligere redaktør Liisa Koivulehto. I over 20 år har hun bidratt til å skape en kvenskspråklig medieverden. 

No image

Gratulerer med den internasjonale romdagen!

(8.4.19) 8. april er den internasjonale romdagen. Det er en dag til ære for folkeslaget rom (tidligere også kjent som sigøynerne) og for deres kultur, levesett og historie. Datoen er valgt til minne om den første internasjonale verdenskongressen for rom, som ble holdt i London i april 1971.

No image

Følg Språkdagen direkte – på jobb eller hjemmefra

(2.4.19) Synes du statlige virksomheter har blitt litt vel kreative når de skal finne navn til seg selv? Eller synes du at Vy er et fortreffelig navn og at NSB er modent for historiens skraphaug? Da bør du følge med på strømmingen av Språkdagen 2019 her på språkrådet.no.

No image

Kieliraatin kielipalkinto – Utdeling av kvensk språkpris 2019

(29.3.19) Annenhvert år deler Språkrådet ut kvensk språkpris til en person, gruppe eller institusjon som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk. Utdelinga av årets pris vil finne sted på Nasjonalbiblioteket (i Målstova) 25. april.

No image

Gratulerer med klarspråksprisane!

(27.3.19) Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har delt ut klarspråksprisane for 2018.

No image

Språklig signalfeil

(21.3.19) Tirsdag i forrige uke ble det kjent at NSB vil bytte navn til Vy. Saken skal opp til endelig avgjørelse på NSBs generalforsamling fredag 22. mars. Språkrådet har sagt sitt. Nå må samferdselsministeren sette ned foten.

No image

Forslag til ny forvaltningslov

(15.3.2019) Forslag til ny forvaltningslov ble lagt fram i dag. Loven skal først og fremst gjelde for de forvaltningsorganene som hører til staten, fylkeskommunene og kommunene. Lovforslaget inneholder blant annet en bestemmelse om klart språk.

No image

Historien om et déjà fy

(14.3.19) Navn på statsorganer og statstilknyttede virksomheter har også en demokratisk side. En oversiktlig navneflora og gjennomsiktige navn minsker avstanden mellom folk og myndigheter. Ferden fra «NSB» til «Vy» har økt denne avstanden. Allerede i fjor høst frarådet Språkrådet NSB å velge et konnotasjonsbasert navn av dette slaget.

No image

Språkprisen 2019

(11.3.19) Kvart år deler Språkrådet ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Prisen blir delt ut annakvart år for bokmål og nynorsk. I år står nynorsk for tur.

No image

Ansvar for fag, ansvar for språk

(5.3.19) Språkrådet gir gjerne råd til fagfolk som ønskjer å utvikle fagterminologi, men det er fagfolka sjølv som må lage fagtermane og ta dei i bruk, ikkje minst innanfor digitalisering og nye teknologiområde.

No image

Kom på frokostseminar med utdeling av klarspråksprisene!

(04.03.19) Hvem vinner klarspråksprisene for 2018? Og hvordan står det til med språket i planer, strategier og saksframlegg? Bli med på tiårsjubileet for klarspråksprisene 27. mars og få svar på disse spørsmålene!

No image

Ikke skyld på norsken

(1.2.19) Norsk er et mangfoldig, dynamisk og åpent språk. For oss med norsk som morsmål er det ikke noe annet språk som fungerer bedre når vi vil uttrykke det vi mener og føler. Norske språkbrukere avgjør selv hvordan de vil bruke og forme språket; Språkrådet kan hjelpe, lempe og gi råd, men ikke tvinge.

No image

Eit språk som er vårt

(29.1.19) Det norske språket er det sterkaste limet i det norske samfunnet. Det er det mange med makt som reflekterer for lite over.

No image

Språklig balansegang – seminar om norsk og engelsk i akademia

(14.1.19) Er engelsk i ferd med å ta over på universiteter og høgskoler? Blir norsk et kjøkkenbordspråk og engelsk det språket som brukes i faglige sammenhenger? Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert på frokostseminarer i Stavanger, Kristiansand og Hamar i februar og mars. Og du kan bli med.

No image

Norsk når du kan, engelsk når du må

(11.1.19) Vi bruker stadig fleire engelske ord, særleg innanfor teknologifeltet. Ta ein kikk på lista vår over framlegg til norske avløysarord, og få inspirasjon til å bruke norske ord der du kan.

No image

Godt nettår!

(4.1.19) Det var stor trafikk på Språkrådets nettsider i 2018 med over 3,7 millioner sidevisninger. Hva var det dere ville finne ut av i året vi har lagt bak oss?

Termposten er her!

(18.12.19) Julenummeret av Termposten ligg no ute.

Undersøkelse om bruk av og behov for språkteknologiske tjenester og produkter

(10.12.19) Språkrådet og Difi gjennomfører i disse dager en undersøkelse om bruk av og behov for språkteknologiske tjenester og produkter i offentlige virksomheter.

No image

Årets ord 2019 er klimabrøl

(3.12.19) Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyorda i 2019. Ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.

No image

Hjelp oss, vi mangler norsk fagspråk på eksamen!

(25.11.19) Eksamensbesvarelser viser at studenter ikke behersker norsk fagspråk godt nok. Fagfolk på universiteter og høyskoler er de nærmeste til å hjelpe dem.

No image

Statsspråk: Kva språkansvar skal kommunane ha?

(19.11.19) Den nye storkommunen Ålesund, som ikkje kjem på kartet før i 2020, har allereie lagt ein solid språkplan.

No image

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(11.11.19) Språkrådet vil i 2019 gi inntil fem stipend til studenter som skriver om utvalgte språkpolitiske emner. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

No image

Språkrådet ønsker en tydeligere språklov

(28.10.19) Intensjonene i språkpolitikken må bli mer synlige, skriver Språkrådet i sine innspill til den nye språkloven, som er ute på høring fra Kulturdepartementet.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(23.10.19) I Språkrådet er det ledig ei fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar. Hovudoppgåvene er klarspråksarbeid og kommunikasjonsarbeid.

No image

Terminologikurs i Bergen 22. november

(14.10.19) Språkrådet tilbyr et heldags grunnkurs i terminologi(arbeid). Kurset holdes i år på Litteraturhuset i Bergen. Det er gratis å delta, og vi har plass til 30 deltakere.

No image

Frukostmøte med «Årets nynorskkommune»

(2.10.19) Kulturdepartementet og Språkrådet deler ut prisen Årets nynorskkommune 2019 på eit frukostmøte på Kulturhuset i Oslo 21. oktober.

No image

Abonner på nyhetsbrev om rettskrivingsendringer

(27.9.19) Ønsker du å holde deg oppdatert om endringer i rettskrivinga for bokmål og nynorsk? Nå kan du abonnere på et nyhetsbrev fra Språkrådet og slik få informasjon om endringene kort tid etter at vedtak er gjort.

No image

Mykje å gle seg over i den nye språklova

(23.8.19) Forslaget til ny språklov byr på gode nyheiter for dei norske språkbrukarane, meiner Språkrådet. Lovforslaget er ute på høyring nå, og etter planen skal det endelege forslaget til ny språklov leggjast fram for Stortinget våren 2020 saman med ei språkmelding.

No image

Slik bør sektoren ta tempen på fagspråket

(12.8.19) Kunnskapsdepartementet har pålagt universitetene og høgskolene å kartlegge norsk fagspråk. Språkrådet mener at lærestedene må ta tempen på tre områder: Pensumlitteratur og andre læremidler, undervisning og vitenskapelig publisering.

No image

Offentlige etater bør lytte mer til Språkrådet

(2.7.19) Et flertall av befolkninga mener Språkrådets innspill i navnesaker bør tas mer på alvor. Det kommer fram i ei undersøking Opinion har gjennomført for Språkrådet.

No image

Språkrådet fryktar at elevane blir dårlegare i norsk

(17.6.19) Språkrådet er uroa over framlegget til ny læreplan. Ei svekking av sidemålsopplæringa vil få alvorlege konsekvensar for den samla norskkompetansen til elevane og den samla språkkompetansen i det norske samfunnet. Det vil vere eit brot med hovudmåla i den norske språkpolitikken.

No image

Begreper beriker språkteknologien

(14.6.19) I digitaliseringsarbeidet definerer nå flere virksomheter begrepene sine. Om arbeidet gjøres skikkelig, kan begrepene gjenbrukes for å utvikle nye språkteknologiske produkter.

No image

Språknytt: Merkenavn som funker

(27.5.19) I Språknytt kan du møte en frisør som bevisst bruker norske navn, et verdenskonsern som sverger til skandinavisk, og en britisk ambassadør som har lært seg norsk.

No image

Statsspråk: Kven skriv du til?

(16.5.19) Da Utlendingsnemnda (UNE) stilte seg sjølv dette spørsmålet, vart det fart på klarspråksarbeidet. Vinnaren av statens klarspråkspris 2018 rår andre fagorgan til å tenkje nøye over målgruppene sine.

No image

Fôr til databruk

(26.4.19) All språkteknologi basert på kunstig intelligens lærer av språkdata. Jo mer data den blir fôret med, jo mer lærer den.

No image

Språk + kvalitet = sant

(15.04.19) Universiteta og høgskulane gløymer språk når dei snakkar om kvalitet i utdanninga. Det tapar studentane på, skriv språkdirektør Åse Wetås og studentleiar Håkon R. Mikalsen.

Tilskottsordning for stadnamn

(3.4.19) Språkrådet lyser ut 840 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 1. juli 2019.

No image

Språkrådet skifter navn til OrdNOR (aprilspøk)

(1.4.19) I forbindelse med sammenslåingen av de tre skandinaviske språkrådene (Dansk sprognævn, det svenske Språkrådet og det norske Språkrådet) er det vedtatt at Språkrådet skifter navn med virkning fra 1. august 2019.

No image

Unge snakkar engelsk med danskar

(28.3.19) Éin av tre under 30 år byter ofte til engelsk når dei snakkar med danskar, viser ei ny undersøking frå Språkrådet.

No image

Eit godt norsk fagspråk hevar kvaliteten

(21.3.19) Årets tildelingsbrev til universiteta og høgskulane skjerpar krava til institusjonane om å arbeida for norsk fagspråk. Det sender eit tydeleg signal om at norskspråkleg kompetanse også må vera ein del av kvalitetsomgrepet i høgare utdanning.

No image

Kvensk og finsk og samiske språk – en språklig mosaikk i nord

(16.3.19) Den rike språkfloraen på Nordkalotten er dessverre lite omtalt i norsk offentlighet. I denne kronikken vil vi forsøke å bøte på dette ved å gi ei enkel innføring i emnet.

No image

Statsspråk: Rettskriving til begjær og besvær

(14.3.19) I den norske rettskrivinga er det stor valgfridom. Er det forfriskende eller forvirrende?

No image

Meld deg på PLAIN-konferansen no!

(12.3.19) Er du oppteken av godt språk og effektiv kommunikasjon? Velkomen til den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN. Difi og Språkrådet er vertskap saman med organisasjonen Plain Language Association International (PLAIN).

Tåkete språk er dårlig butikk

(7.3.19) Staten taper 300 millioner kroner i året på unødig byråkratiske formuleringer, konsulentsjargong og annet tåkespråk. Hvor mye taper bedriftene?

No image

Ungdom brukar mykje engelsk

(5.3.19) I Språknytt kan du møte tre tenåringar som er bekymra for at dei brukar for mykje engelsk i kvardagen. Vi ser nærare på dei unges medievanar.

No image

Hvem vedtar samiske og kvenske stedsnavn?

(6.2.19) I dag feirer samene sin nasjonaldag. Vi gratulerer med dagen og benytter anledningen til å skrive litt om samiske og kvenske stedsnavn. Tromsø kommune vedtok i januar at sjølve byen skulle hete Romsa på samisk og Tromssa på kvensk. Samtidig fikk atten grender og bygdelag offisielle samiske navn. Er det kommunepolitikerne alene som vedtar stedsnavnene?

No image

Stadig fleire brukar ordbøkene på mobilen

(31.1.19) Kvart tredje av 45 millionar søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i 2018 vart gjort i appen Ordbøkene. Appen vart lansert hausten 2017 og har slått godt gjennom på kort tid.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og mållova

(18.1.19) Den 1. januar 2019 vart Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark slått saman til eitt embete: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Den siste veka har det vore ei viss mediemerksemd om at det nye fylkesmannsembetet har nynorsk som tenestemål etter lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) og forskrift om målbruk i offentleg teneste.

No image

Navn skal være gjenkjennelige

(11.1.19) «OsloMet» og «Norec» viser at regjeringen ikke tar innover seg det faktum at navnelaging er språkpolitikk i praksis. 

No image

Glem ikke språket

(8.1.19) Når det offentlige tar i bruk språkteknologi i digitale løsninger, er det påfallende at det ikke snakkes mer om språk.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(2.1.19) Språkrådet ser etter deg som ønsker å arbeide med stedsnavnrådgiving og med allmenn språkrøkt og språkrådgiving. Stillinga er ei fast rådgiver-/seniorrådgiverstilling i seksjonen for språkrøkt og språkrådgiving.

Publisert:02.01.2019 | Oppdatert:07.01.2020