Følg Språkdagen direkte – på jobb eller hjemmefra

No image

(2.4.19) Synes du statlige virksomheter har blitt litt vel kreative når de skal finne navn til seg selv? Eller synes du at Vy er et fortreffelig navn og at NSB er modent for historiens skraphaug? Da bør du følge med på strømmingen av Språkdagen 2019 her på språkrådet.no.

Den store mediedebatten som har kommet i kjølvannet av NSBs navnebytte til Vy viser at navn engasjerer. Det nye navnet på statens togselskap er bare ett eksempel på nye koster i staten de siste åra: Oslomet, Norec og Bane NOR har alle vært utsatt for til dels sterk kritikk fra Språkrådet.

– Det kan se ut som om virksomhetene er mer opptatt av å finne fengende merkenavn enn å finne et navn som forteller noe om hva de faktisk driver med, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Hun tar debatten om navnevalg i staten, og møter Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta, som står bak Vy-navnet, Lars Erling Olsen fra BI, som synes NSB-navnet er utdatert, og Minerva-redaktør Nils August Andresen, som synes skiftet fra NSB til Vy er galskap.

– Språkrådets mandat er å sørge for at den norske språkpolitikken blir satt ut i livet. Da er det vår jobb å si fra når statlige virksomheter bryter med prinsippene som er nedfelt i den samme språkpolitikken, sier Wetås.

Tilgang til språk

Konferansens overordnede tema er «Tilgang til språk», i lys av Kulturdepartementets arbeid med ny språklov og en ny stortingsmelding om språk. Representanter fra språkmyndighetene i Canada og Sverige vil være til stede for å presentere språklovene i disse landa, og i tillegg blir det foredrag og presentasjoner om kvensk i skolen, språkteknologi og språkpolitikk, og nynorsk og kommunereformen – blant annet.

Arrangementet blir tegnspråktolka.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.04.2019 | Oppdatert:09.08.2019