Statsspråk 4/2017

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Isbjørn på isenKlima for godt språk
Norsk er under press fra engelsk, og særlig fagspråket er i en utsatt posisjon. Miljødirektoratet har tatt grep for å sikre at vi kan snakke om klima på norsk – også i framtida.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter