Statsspråk 3/2013

Statsspråk 3/2013Flere språk i staten

Hva er forskjellen mellom «nasjonale» og «nyere» minoritetsspråk, og hvilke nasjonale minoritetsspråk har vi i Norge? Hva er egentlig kvensk? Finnes det regler om bruk av samisk i offentlig sektor? Må statsorganer som får brev på f.eks. portugisisk, svare på det samme språket? Disse spørsmålene og flere til får du svar på i Statsspråk nr. 3/2013.

 

Redaksjonen avsluttet 4.10.2013. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter