Visste du at?

Termportalen er i gang med termgrupper i universitets- og høyskolesektoren

Kunnskapsdepartementet har i årets tildelingsbrev til universitets- og høyskolesektoren etterlyst tiltak for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk. En rekke fagmiljøer er alt i gang med å lage termlister, og nå starter en ny termgruppe opp sammen med Termportalen for fagområdet romfysikk.

Språkrådet har i flere år samarbeidet med termgrupper på en rekke fagområder, slik som astronomi, celle- og molekylærbiologi, kjemi og klima. Disse gruppene har registrert terminologi på norsk og engelsk i Språkrådets termwiki.

Nå skal en ny termgruppe i gang på fagområdet romfysikk, og tanken er at terminologien nå skal registreres direkte i Termportalens redigeringsapplikasjon. Vi har allerede hatt et første møte med gruppens leder, Veronica Danielsen, for å diskutere arbeidet og for å vise hvordan redigeringsapplikasjonen til Termportalen fungerer.

Veronica Danielsen, Jan Ole Bangen og Marita Kristiansen

På bildet: Veronica Danielsen, Jan Ole Bangen og Marita Kristiansen

Samtidig er nå arbeidet i gang med å overføre termbasene som ligger i Språkrådets termwiki, til Termportalens løsning. Før overføringen kan skje, skal imidlertid den tekniske løsningen bearbeides, noe Jan Ole Bangen alt er godt i gang med sammen med IT-kollegaer på Språksamlingene ved Universitetet i Bergen. Bearbeidingen innebærer at mulighetene for å registrere flere typer terminologiske data, slik som begrepsrelasjoner, utvides.

Men det er ikke bare den tekniske løsningen som må på plass nå når universiteter og høyskoler for fullt skal i gang med terminologiarbeid. For å sikre best mulig kvalitet på det terminologiske arbeidet har det blitt utformet forslag til stilark og metode for hvordan arbeidet kan foregå.

Ta gjerne kontakt med Termportalen om ditt fagmiljø ønsker å komme i gang med terminologiarbeid [termportalen@uib.no].

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.06.2022 | Oppdatert:27.06.2022