Forslag til tegn – juss

Her følger tegntermgruppens forslag til juridiske termer.

Kan hende du reagerer – hvorfor har vi tatt bort munnbevegelsen (og ansiktsuttrykket) i presentasjonen av tegnet? De er jo bærende elementer i et tegn? Det er fordi vi ønsker å kun ha med grunnstammen i ordet/tegnet, den minimale morfologiske enheten, som må være med dersom det skal fremstå en mening. Samtidig vil vi ha med fullstendige tegn for å vise hvordan forslagene kan brukes i vanlig samtale. Derfor er oppsettet nå med grunnstammen helt uten ansiktsuttrykk og munnbevegelse, slik ingen bruker termen i vanlig samtale. Ved siden av legger vi inn et eksempel på bruken av tegnet med alle elementene med, både munnbevegelse, ansiktsuttrykk og alle andre elementer som hører til tegnspråk i vanlig bruk.

Aktor | Aktsom | Anke | Bedrageri | Betinget | Bot | Brev- og besøksforbud | Dom | Dommer | Domstol | Etterforskning | Forbrytelse | Forelegg | Forlik | Fornærmede | Forseelse | Forsettlig | Forsøk | Forsvarer | Forvaring | Fremstilles | Gebyr | Gjerningsperson | Hjemmel | Isolasjon | Kjennelse | Legemsbeskadigelse | Legemsfornærmelse | Med døden til følge | Meddommer | Medvirkning | Nødverge | Offer | Overlagt | Påtale | Påtalemyndighet | Påtaleunnlatelse | Prejudikat | Presedens | Rett | Rettergang | Sanksjon | Sedvane | Selvtekt | Siktet | Straff | Strafferamme | Tilregnelig | Tiltalt | Uaktsom | Ubetinget | Utilregnelig | Varetekt | Verge | Vinning | Vitne

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.12.2014 | Oppdatert:05.12.2019