Språkrådet

Lov om Norsk språkråd ble opphevet 18. november 2004, og Norsk språkråd ble lagt ned med virkning fra 31. desember. Formålet var å legge til rette for at Norsk språkråd kunne erstattes av en ny, reorganisert institusjon. 1. januar 2005 tok den nye institusjonen over, og i mai 2005 fikk den navnet Språkrådet.

Språkrådet er både et fagorgan og et forvaltningsorgan underlagt Kulturdepartementet. Omtalen av organisasjon og arbeidsoppgaver er i hovedsak ført fram til 2015.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:10.05.2022