Høyringssvar frå Språkrådet

Her finn du høyringssvar frå Språkrådet i saker der rådet har vore høyringsinstans.

Høyringssvar eldre enn to år finn du i arkivet til høgre (eller nedst på sida om du bruker mobiltelefon).

Dato Adressat Tittel
28.04.2021

Barne- og familiedepartementet

07.04.2021

Kulturdepartementet

Endring i forskrift om stadnamn
25.02.2021

Arbeids- og sosialdepartementet

Høyringssvar til framlegg om endring av øvre aldersgrense i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn mfl.
27.01.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsnotat – Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge
12.11.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

02.07.2020 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
29.05.2020 Kunnskapsdepartementet Høyringsfråsegn om NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter