Ord som kan takast inn i nynorske ordlister

Her finn du ord med tysk eller dansk opphav som er vortne godtekne til oppføring i nynorske ordlister etter 1984.

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Æ | Ø

Ord Merknad Årstal for vedtak
A
allsidigheit   2000
alminneleg   1984
alminnelegheit   2000
anbod   1988
andel   2016
andrik   1986
anerkjenne   2000
angå   2000
anheng   1985
anledning   2000
anløp   2000
anløpe i tydinga ‘linne, gjere mjuk’ 1992
annamme   1986
ansats i teknisk språk i tydinga ‘kant, rand, …’ 1991
anskaffe   2016
anskaffing   2000
anslag   2000
anslagsvis   2000
anslå   2000
anstendig   2000
anstendigheit   2000
anstrenge/anstrengje   2000
anstøyt    2000
anta/antake   2000
antakeleg   2000
antal   2016
antaste   2019
antrekk   1984
antyde   2000
anvend adjektiv 1995
anvende   2000
anvendeleg   2000
anvendelegheit   2000
anvise i tydinga ‘vise treff på skyteskive’ 1986
avbestille   1986
avbrekk   1984
avfeldig   1984
avkrefte   1986
avlegge/avleggje   2019
avlevere   2019
avmerk(j)e   2019
avsindig   2019
avsondre   2019
avspegle   2019
avstemme   1985
avstive   2019
avteikne   2019
avvente   2019
[Til toppen]
bakkenbart   2000
bakstreversk   1985
barnaktig   1985
bebreide   2000
bebreiding   2000
bebuar   1987
bedekke/bedekkje   2000
bederva   2000
bedragersk   1985
bedrøva   2000
bedrøveleg   2000
bedyre   2000
befolke   2019
begavelse   2000
begeistre   1985
begjær   2000
begripe   1985
begripeleg   1985
behald   1986
behaldning   1985
beherske   2000
behjelpeleg   2000
behøve   2000
beklage   2000
beklageleg   2000
bekrefte   2000
bekymre   1995
bekymring   1995
belage   2000
belyse   2000
belysning   2000
bemanne   1985
benåde   2000
berekne   1992
berekning   1992
berike   2019
beskjeden   2000
beskjedenheit   2000
beskrivar   1991
beskrive   1991
beskriving   1991
beskyttar   2023
beskytte   2000
beskyttelse   2000
beslag   1986
beslaglegge/beslagleggje   1986
bestandig   2000
bestemme   1985
bestikke   2000
bestikking   2000
bestille   1986
bestråle   1985
bestøve   2000
besynderleg   1985
betakke   2000
betene   1992
betle   1985
betone   2000
betrakte   2000
betrakteleg   2000
betraktning   2000
betutta   2000
bety   1995
betydeleg   2000
betyding/betydning   2000
bevege   2000
bevegelse   2000
bevendt   2000
bevis   1984
bevise   1984
beviseleg/bevisleg   1985
bevisstheit   2000
bidra/bidrage   2000
bifangst   2016
bistand i tydinga ‘u-hjelp’ 1989
bitterheit   2000
brekke verb 1991
brekning ‘det å brekke seg, vere på nippet til å kaste opp’ 2019
bryderi   2000
bule verb 1995
bule substantiv 1995
bursdag   1987
buskas   1985
byrd substantiv hankjønn 1985
[Til toppen]
daddel i tydinga ‘feil, klander’ 1985
dadle   1985
dagsorden   1985
deileg/deilig   2020
delta/deltake   1984
desto   2000
die verb 1987
drektigheit   1984
dristigheit   2000
dumheit   1984
dvask   2000
dyktigheit   2000
dødelegheit   2000
[Til toppen]
edderkopp   2000
eigenrådigheit   2000
einigheit   2000
elskverdigheit   2000
engste   1986
engsteleg   1986
enkelheit   2000
erfare   1984
erfaren   1986
erindre   2020
erindring   2020
ernære   1985
erverv   2000
erverve   2000
etterkome/etterkomme det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
etterlate det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
evinneleg   2000
[Til toppen]
fasthalde det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
fastleggje det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
fatta   2000
fedme   2010
feilaktig   1986
ferdigheit   2000
fleirspråklegheit   1984
flisespikkeri   2000
forbause   1995
forbausing   1995
forberede   2000
forbindelse   2000
fordelaktig   1986
fordragelegheit   2000
fordøye   1984
fordøyelse   1984
foreine   2000
foreløpig   2000
forfatning   1984
forfeila   2000
forfengelegheit   2000
forgjeves   2000
forhalde   2019
forhata/forhatt   2020
forholdsmessig   2000
forholdsregel   2000
forhutla   2020
forhøgning   2000
forhåpentleg   2000
forhåpentlegvis   2000
forhåpning   2000
forkant   2000
forlegen   2000
forlegenheit   2000
fornøyeleg   2000
fornøyelse   2000
forræderi   2000
forsikre   1986
forsikring   1986
forsiktigheit   2000
forskjell   1984
forskjønne   2021
forskriftsmessig   2000
forstandigheit   2000
forstemd/forstemt   1985
forstemmande   1985
forstille   2000
forsøke/forsøkje   2000
fortlaupande/fortløpande   2000
fortred   1986
fortredeleg   1986
fortreffeleg   2000
fortrinn   2000
fortrinnsrett   2000
fortrinnsvis   2000
fortrulegheit   2000
fortsetje/fortsette   2000
fortsetjing/fortsetting   2000
forulempe   2000
forulemping   2000
forulukke/forulykke   2000
forvandle   2000
forvandling   2000
forære   2000
forårsake   2000
frekkheit   1984
fromheit   1991
fruktbarheit   1987
fulheit   1984
fullbyrde   1984
følelse   2000
føregå   2000
førekome/førekomme   2000
føreta/føretake   2000
[Til toppen]
gebet   1986
gebrekkeleg   2000
gisp    2000
gispe    2000
gjenferd   1986
gjengangar   1986
gjenkjøp   2016
gjenmæle   2000
gjenopplive   1986
gjenskaffing   2016
gjenskin   1986
gjenstridig   1986
gjenta/gjentake   1985
gjentak   1985
gjenvinne   2016
godheit   1984
gold   2000
goldheit   2000
griskheit   1984
grådigheit/grådugheit   1984
gyldigheit   1985
gyseleg   1986
gåen   1985
[Til toppen]
haldbarheit   2000
halsstarrig   1986
handgemeng   2021
hastigheit   2000
heftig   2000
heftigheit   2000
helsemyndigheit   1984
hemmelegheit   2000
hemsko   1986
hensikt   2000
hensiktsmessig   2000
heseblesande   2000
hesleg   1984
hevelse   2000
hukommelse   2000
hurtig   1986
hurtigheit   2000
husgeråd   2000
hushaldning   2016
hyppigheit   1984
høflegheit   2000
[Til toppen]
i laupet av / i løpet av   1995
ifylgje/ifølgje/ifølge   2000
ile verb 2000
innbilskheit   2000
innflytelse   2000
innrømme   1984
innskrenke   1984
innsnevre   1984
innstifte   2022
innta/inntake   2022
inntreffe   2000
innvarsle   2022
innynde   2000
[Til toppen]
jo – desto   2000
jo – jo   2000
[Til toppen]
kaldblodigheit   2000
kjede verb 2000
kjedeleg   2000
kjøle substantiv hokjønn 1995
klippe substantiv 2000
kostbarheit   2000
krets   2000
kunstferdigheit   2000
kveg   2000
kveste   2000
[Til toppen]
landflyktigheit   2000
laupande/løpande   2019
laupe/løpe   2019
laupemeter/løpemeter   1992
leilegheit   1984
lesbarheit   2000
likegyldigheit   2000
likevekt   1984
lovmessig   1986
lovmessigheit   2000
lydhøyr   1984
lystigheit   1984
løfte substantiv 2000
[Til toppen]
mangfaldiggjere det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
markskrikersk   1985
meinigheit   2000
middelaldrande   1995
midlertidig   2000
minnelegheit   2000
mistrøystig   1984
mogelegheit/moglegheit   1984
mogleik   1993
mulm   2000
munterheit   2000
myndigheit   1984
[Til toppen]
nage   1984
narraktigheit   2000
nidkjærheit   2000
nydeleg   1984
nyheit   1984
nysgjerrigheit   2000
nødvendigheit   2000
nøle   1984
nøyaktigheit   1987
[Til toppen]
offentlegheit   1987
ombestemme   1985
omfordele   2019
omforme   2019
omkranse   2019
openheit   2000
openhjartig/openhjartug   2000
oppfinnsemd   2000
opphøyr   1985
opphøyre   2019
oppmerksemd   2000
oppretthalde   2022
oppriktigheit   2000
opprømt   2000
oppstandelse   2000
oppsummere   2019
oppviglar   1986
oppviglersk   1985
ordspråk   1986
overbefolkning   1986
overeinskomst   2000
overflødigheit   2000
overlegenheit   2000
oversitje det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
overvinne   1985
[Til toppen]
partiskheit   2000
pjalt   2000
planmessigheit   2000
plattheit   2000
pleie verb 2000
plutseleg   1984
pral   1984
prale   1984
prøvelse   2000
pur   1985
pæl   1985
pågripe det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
pålitelegheit   2000
påtaleunnlating   2000
[Til toppen]
radbrekke   1995
radbrekking   1995
radmager   1995
rafte   1995
rafting   1995
rage i tydinga ‘stikke (høgt) opp’ 1984
raskheit   2000
rave verb 2000
regelmessig   1985
regelmessigheit   2000
regulerbar   1995
reinslegheit   2000
retthaversk   1985
ribbein/ribb-bein   1985
riktigheit   2000
rimelegheit   2000
rokke substantiv 2000
rokke verb 1984
romslegheit   2000
runge   2000
rådigheit   2000
[Til toppen]
saklegheit   2000
salvelse   2000
samanliknbar   2000
samstemmigheit   2000
seglas   2000
segne   2000
segneferdig   2000
sidensvans   1991
sikkerheit   2000
sindigheit   2000
sjeldanheit   2000
sjølvbetening   1986
sjåverdigheit   2000
skikkelse   2000
skjebne   2000
skjebnesvanger   2000
skjende   2020
skjønn adjektiv 2000
skjønnheit   2000
skjønsmessig/skjønnsmessig   2000
skjøtsel   1992
skoggerle   2000
skrall   1985
skralle   1985
skuffelse   2000
skvulp   1986
skvulpe   1986
skøyaraktig   2000
skøyte verb i tydinga ‘gå på skøyter; gå på ski med skøyteteknikk’ 1985
slappheit   2000
sluheit   2000
smidigheit   2000
smuss   1985
smussig   1985
snillheit   2000
sno verb 1995
speloppar   2000
spisebestikk   2000
spisekart   2000
spissfindigheit   2000
sporenstreks   2000
språkriktigheit   2000
spydigheit   2000
stadfortredande   2016
stadfortredar   2016
stadigheit   2000
staheit   2000
standhaftig   2000
standhaftigheit   2000
standsmessig   1986
steil   1986
steilskrift   1986
stenk   1984
stenke   1984
stillbar   1995
stoltheit   2000
størrelse   2000
støye   1985
ståhei   1985
sunnheit   2000
svakheit   2000
svimmelheit   2000
særdelesheit   2000
særeigenheit   2000
særling   1985
sårbarheit   2000
sårheit   2000
[Til toppen]
takknemleg   2000
takknemlegheit   2000
tapperheit   2000
taskenspel   1986
taskenspelar   1986
taus adjektiv 1984
tausheit   2000
tausheitsløfte   2000
til – til   1991
tilbakeblikk   1985
tilbehøyr   2000
tilbørleg   2000
tilbøyelegheit   2000
tilfeldigheit   2019
tilfeldigvis   2000
tilfredsheit   2000
tilføye   2000
tilgjengelegheit   2000
tilhøyr   1985
tilseie   1986
tilsikta   2000
tiltre   1985
tiltreding   1985
tjuvaktig   2000
tomheit   1984
toneangivande/toneangjevande   2000
tospråklegheit   1984
trakte i tydinga ‘trekte (kaffi)’ 1985
travelheit   1984
trefning   1991
trinn adjektiv 1986
tritt   1985
trøysamheit   1984
tydelegheit   2000
tåpelegheit   2000
[Til toppen]
uanfekta   2000
uansett    2000
uanstendigheit   2000
ubegripeleg   1985
ubeskriveleg   1991
ubestikkeleg   2000
ubetydeleg   2000
ufeilbarleg   2000
uforholdsmessig   2000
uforretta    2000
ugjenkalleleg   2000
uhyrlegheit   2000
underbevisstheit   2000
underdanigheit   2000
unndra/unndrage   2000
unnfallande   2000
unnfallen   2000
unnfange   2016
unnlate   2000
unnlating   2000
unnseleg    2000
unnsetning   2000
urokka   1984
urokkeleg   1984
ustadigheit    2000
utelukkande   2000
utelukke det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
utilpass    2000
utmåle det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
utpante det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
utpeike det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
utretning   1986
utsvevande   2000
utsveving   2000
uttale substantiv i tydinga ‘fråsegn’ 1991
utvinne det bør vere tilvising til meir tradisjonell uttrykksmåte 2016
uvegerleg   2000
[Til toppen]
valbar   2000
valbarheit   2000
varigheit   2000
vederheftig   2000
vedrøre   2000
venlegheit/vennlegheit   2000
venskapelegheit/
venskaplegheit/
vennskapelegheit/
vennskaplegheit
  2000
verdigheit   1987
verkelegheit   2000
vever   2000
viktigheit   2000
vilkårlegheit   2000
villigheit/viljugheit   2000
vittigheit   2000
[Til toppen]
ynskelegheit/ynskjelegheit/ønskelegheit/ønskjelegheit   2000
ynskverdig/ønskverdig   2000
ytterlegheit   2000
Æ [Til toppen]
ærbarheit   2000
ærbødig   2000
ærbødigheit   2000
ærgjerrigheit/æregjerrigheit   2000
ærverdigheit   2000
Ø
[Til toppen]
ømfintleg   2000
ømfintlegheit   2000
ømheit   1985
øvrigheit   2000

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2003 | Oppdatert:20.01.2023