Ordtilfanget i nynorske ordlister

Her finn du eit oversyn over alle ord som vart godtekne i perioden 1984–2000 til bruk i nynorske ordlister.

På årsmøtet i februar 1999 vedtok nynorskseksjonen i Norsk språkråd retningslinjer for opptak av tyske og danske importord i nynorske ordbøker og ordlister, og desse retningslinjene finn du også her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter