Julenummeret av Termposten er her!

(21.12.15) I julenummeret lanserer vi ei ny spalte, «smakebitar frå nordiske termbasar», og denne gongen får du vite meir om MetLex. Du kan også lese om kven som fekk språkmidlane som Kulturdepartementet lyste ut tidlegare i år, om Terminologen og anna.

Står sammen om tegnspråk

(15.12.15) Språkrådet har inngått et formelt samarbeid med Statped om å utvikle og styrke tegnspråk i det norske samfunnet.

No image

Språkgledeprisen 2016 – hvem bør få den?

(9.12.15) Vet du om en person i norsk offentlighet som på kreativt vis sprer språkglede og skaper begeistring for ulike måter å uttrykke seg på? Da kan du være med og nominere kandidater til Språkgledeprisen 2016. 

Gratis nynorskkurs til statsorgan i 2016

(8.12.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2016. Søknadsfristen er 1. mars 2016.

Årets ord: det grønne skiftet

(04.12.15) Uttrykket det grønne skiftet er årets ord i 2015. Det grønne skiftet er det mest brukte nyordet i år.

Språksamlingene til Bergen

(25.11.15) Fra 2016 overtar Universitetet i Bergen den omfattende dokumentasjonen av norsk språk — de såkalte ordboksamlingene. Det har Kunnskapsdepartementet nylig bestemt.

Flerspråklighet neglisjeres i skolen

(18.11.15) Det viser Språkrådets nye landsdekkende undersøkelse blant elever og lærere i grunnskolen. Elevenes flerspråklighet utnyttes bare til en viss grad i timene. Dette til tross for at flerspråklighet fremheves som en ressurs i utdanningspolitiske styringsdokumenter.

Kven får Språkprisen 2015?

(12.11.15) Alfred Fidjestøl, Kristin Fridtun, Erna Osland, Morten Søberg, Øyvind Vågnes og Einar Økland er nominerte til Språkprisen 2015, som blir delt ut 18. november. I år går prisen til ein nynorskforfattar.

Terminologikurs i Oslo 7. desember (fulltegnet)

(4.11.15) Språkrådet tilbyr et heldags grunnleggende kurs i terminologi(arbeid). Kurset er gratis, og det er plass til 20 personer.

Ny kommunikasjonssjef i Språkrådet

(2.11.15) Anne Kirkhusmo har tiltrådt som kommunikasjonssjef i Språkrådet. Hun kommer fra Skatteetaten, der hun var pressesjef.

No image

Folk spør – Språkrådet svarer

(20.10.15) Er maskulinist det mannlige motstykket til feminist? Hvorfor heter det å gå på limpinnen? Og kan jeg skrive å deite for å date? Svarene får du i Språkrådets nye bok.

No image

Handbok i nabospråkundervisning

(14.10.15) Den fjerde utgivinga i Språkrådets skriftserie tar for seg undervisning i nabospråk. Handboka er laga med feste i læreplanen i norsk, og målgruppa er norsklærarar på ungdomssteget og i vidaregåande skule. Boka byr på både fagartiklar og undervisningsopplegg.

No image

Norsk fagspråk høgt prioritert

(29.9.15) Av fire millionar Kulturdepartementet no løyver til språktiltak, går 1,3 millionar til prosjekt som skal utvikle fagomgrep på norsk. – Det er rett og slett viktig for å halde ein opplyst samtale på norsk, seier kulturminister Thorhild Widvey i ei pressemelding.

Landsomfattende undersøkelse om flerspråklighet i skolen

(23.9.15) I hvilken grad utnyttes elevenes språkkompetanse som en ressurs i opplæringen? Hvilke holdninger har elever og lærere til det å bruke andre språk enn norsk i løpet av skoledagen? Dette er noen av spørsmålene undersøkelsen «Rom for språk?» prøver å finne svar på.

No image

Språknytt intervjuar Arne Torp

(21.9.15) «Det er ei stor glede å leve i det norske språksamfunnet», seier språkvitar Arne Torp i siste nummer av Språknytt. I kjend stil fortel han engasjert om språkforsking, formidling, dialektar og mykje meir.

Ledig vikariat som rådgjevar/seniorrådgjevar i Språkrådet

(1.9.15) Ein av rådgjevarane i seksjonen for skole og offentleg forvaltning skal i permisjon, og vi søkjer difor ein person som kan vikariere som rådgjevar eller seniorrådgjevar ut mai 2017. Vi ønskjer å tilsetje vikaren snarast råd.

No image

Nikab og kviss: nye stavemåtar

(28.8.15) Styret i Språkrådet har vedteke normert skrivemåte for orda nikab og kviss. Nikab skal skrivast med k, medan kviss kjem inn som jamstilt skrivemåte i tillegg til quiz.

Fire millionar kroner til språktiltak

(3.7.15) Kulturdepartementet lyser ut fire millionar kroner i prosjektmidlar til oppfølging av språkmeldinga.  Språket er vårt viktigaste kulturuttrykk og identitetsmerke, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Høyring om godkjenningsordninga for skuleordlister og skuleordbøker

(15.6.15) Språkrådet har ansvaret for å godkjenne norskspråklege ordbøker og ordlister til skulebruk og sender no eit forslag til revidert godkjenningsordning ut på høyring.

No image

Pris for nynorskversjon av Grunnlova

(3.6.15) Graver-nemnda, som står bak den offisielle nynorskversjonen av Grunnlova, fekk i dag utdelt målprisen frå Juristmållaget for arbeidet sitt.

Ledig stilling i Språkrådet

(29.5.15) Språkrådet har ei ledig stilling i 80 % som sekretær i kvensk stadnamnteneste og rådgjevar i kvensk. Hovudoppgåva er å skaffa fram grunnlagsmateriale for dei tilrådingane som namnekonsulenten skal gje for kvenske stadnamn.

Har du kandidatar til Språkprisen 2015?

(29.4.15) Kjenner du til leseverdige tekstar eller skrifter som fleire burde få høyra om? I så fall kan du føreslå dei for Språkrådet, som kvar haust deler ut pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. I år går prisen til nokon som skriv nynorsk.

Språkrådet med nye nettsider

(13.4.15) Vi lanserer i dag nye nettsider. Noe innhold er nytt, noe er kjent fra før, men alt har fått ny og brukervennlig responsiv design. Dermed kan du lese stoffet vårt like lett enten du sitter foran datamaskinen, ligger på sofaen med nettbrettet eller er på farten med smarttelefonen.

Nynorskbrukerne må vernes når kommuner slås sammen

(25.3.15) Språkrådet er bekymret for nynorskens vilkår når kommunestrukturen blir endret.

No image

Nytt nummer av Språknytt

(11.3.15) I årets første nummer kan du blant anna lese om våre nasjonale minoritetsspråk, ordsmiing, Nærum-ord og dialektbruk på Facebook.

Opne dagskurs i nynorsk 20. og 22. april

(6.3.15) Språkrådet tilbyr i vår to opne dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar kvar kursdag. På kurset går me gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

La barna beholde språket

(26.02.15) (26.2.15) Når et barn må flytte fra foreldrene, må ikke barnevernets skjønn få avgjøre om barnet får beholde sin språklige identitet. Språkfaglige vurderinger og barns språklige rettigheter må gå foran.

Lett på tåkesløret

(16.02.15) (16.2.15) Statleg tåketale kan vere komisk, men er mest tragisk. For språk skal opne dører for folk, ikkje stenge dei.

Språkets lange linjer

(06.02.15) (6.2.15) Målet er at det norske språket og språkmangfoldet i landet får høyere status. «Språkets lange linjer» må føre i nettopp den retninga.

– Grip sjansen, hev kompetansen!

(29.1.15) For å hjelpe statsorgana til å oppfylle krava til fordeling av bokmål og nynorsk byr Språkrådet no på ti gratis nynorskkurs. – Alle som skriv til eit statsorgan, skal få svar i si eiga målform, og staten skal sjølv skrive på både nynorsk og bokmål. Statsorgana må sikre seg den rette kompetansen for å oppfylle dette, seier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.

Gratis nynorskkurs til statsorgan i 2015

(26.1.15) Språkrådet lyser ut ti todagars nynorskkurs for statsorgan i 2015. Søknadsfristen er 1. mars 2015.

Bedrifter i Oslo og Akershus hedres for godt navnevett

(21.01.15) (21.1.15) Sju bedrifter i Oslo og Akerhus blir i dag hedret med diplom fra Språkrådet for å ha valgt gode og kreative norske navn.

Arnfinn Muruvik Vonen går av

(9.1.15) Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen blir etter eget ønske fristilt fra sin stilling før åremålets utløp.

Nytt styre i Språkrådet

(18.12.15) (18.12.15) Kulturdepartementet oppnevner nytt styre for Språkrådet. Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar. Antall styremedlemmer reduseres fra ni til fem.

No kan du skrive «eit kompliment»

(11.12.15) Språkrådet gjer fleire normeringsvedtak i løpet av året. Her får du eit oversyn over vedtak vi har gjort i 2015.

Utgave nr. 5 av Terminologen er her

(9.12.15) Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Nå foreligger utgave nr. 5, med tittelen Alle termer på (r)ett sted? Om ulike løsninger for organisering av terminologiressurser – samling eller spredning?

No image

Språknytt: Har du «stave kontroll»?

(7.12.15) Kvifor deler stavekontrollen ord som «bytrikken» i to, etter engelsk mønster? I siste nummer av Språknytt finn du svaret.

No image

Åse Wetås på plass i Språkrådet

(1.12.15) I dag tiltrer Åse Wetås som direktør for Språkrådet. Hun har vært prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014 siden 2008.

No image

Språkprisen 2015 til Einar Økland

(18.11.15) Forfattaren Einar Økland får i dag Språkprisen 2015. Kvart år deler Språkrådet ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Årets prisvinnar har ei sjeldan breidde og får prisen for dei to siste bøkene Norske malebøker og artikkelsamlinga Fotgjengar med fotnotar

No image

Er norsk et språk for fremtiden?

(18.11.15) Innholdet i skolen skal endres. Det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget tar til orde for en rekke endringer i dagens skolefag, ikke minst i norskfaget. Språkrådet er opptatt av hvilke konsekvenser disse endringene kan få for norsk språk i fremtiden.

Ny utgave av «Terminologen»

(7.10.15) Terminologen er Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012. Nå foreligger utgave nr. 4, med tittelen Fra idé til handling i språkpolitikken. Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høyskolene?.

No image

Panelsamtale om norsk teiknspråk

(3.11.15) Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? Den 12. november er alle velkomne til samtale og debatt om dette i Stavanger.

Søk om å bli «Årets nynorskkommune 2015»

(23.10.15) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune i 2015. No ber departementet kommunar som har gjort ein ekstra innsats på nynorskfronten, om å søkje.

Støtte til innsamling og registrering av stedsnavn

(15.10.15) I statsbudsjettet for 2015 var det satt av 1 million kroner til ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Språkrådet har nå vurdert søknadene.

Klarspråksprisen 2015

(6.10.15) Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2015! I tillegg til hovedprisen skal det deles ut en temapris for en klar og god forskrift, og «årets trekkhund» skal hedres, altså en person som har gjort en særskilt innsats i klarspråksarbeidet.

Ledig stilling i Språkrådet

(28.9.15) Språkrådet lyser ut en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning.

Opne dagskurs i nynorsk 12. og 14. oktober

(21.9.15) Språkrådet tilbyr i haust to opne dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar kvar kursdag. På kurset går me gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

Språkdagen 2015 – Språkleg mangfald i framtidas skole 

(11.9.15) Språkdagen nærmar seg, og i år står språkopplæring i skolen på timeplanen. Kva for kompetanse treng elevar i norsk og i andre språk for å greie seg i samfunnet i framtida? Kva krev samfunnet at elevane kan? Bør norsk språkpolitikk få konsekvensar for praktisk utdanningspolitikk?

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(27.8.15) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. I 2015 skal det deles ut fire stipend. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

No image

Åse Wetås blir ny direktør i Språkrådet

(3.7.15) Åse Wetås er i dag tilsatt i stillingen som direktør i Språkrådet. Wetås vil etterfølge Roy Kristiansen, som har fungert i stillingen siden januar i påvente av ny direktør.

No image

Ny utgave av Termposten

(24.6.15) I sommerens utgave kan du blant annet lese om Nordtermdagene på Island, dvergplanet, terminologiprosjekt i kjønnsforskning og arbeidet med en ny nordisk termbase.

No image

Nysgjerrigpers språkpris til Rolland skole

(10.6.15) Klasse 1A ved Rolland skole i Bergen får Nysgjerrigpers språkpris for prosjektet «Hvorfor må vi lære å lese på skolen?». Prisen deles ut på skolen 10. juni.

Tilskuddsordning for stedsnavn

(2.6.15) I statsbudsjettet for 2015 er det satt av en million kroner til ei tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Kulturdepartementet har gitt Språkrådet i oppdrag å forvalte denne ordninga.

No image

Språknytt: «Slik lager vi norsk»

(27.5.15) «Med hjerte for norsk», «Internasjonalisering med bismak» og «Kor går norsk rettskriving?» er blant overskriftene i siste nummer av Språknytt.

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(14.4.15) Stillingen som informasjonssjef i Språkrådet er ledig. Informasjonssjefen leder kommunikasjonsenheten og det eksterne og interne kommunikasjonsarbeidet i Språkrådet. Sentrale ansvarsområder er mediekontakt, nettsider, sosiale medier og publikasjoner. Informasjonssjefen rapporterer til direktøren og inngår i Språkrådets ledergruppe.

No image

Fire mytar om norsk

(30.3.15) Ordval er ikkje eit spørsmål om påbod og forbod. Det skriv Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar i Språkrådet, i denne kronikken i Morgenbladet.

No image

Bli med på samtale om teiknspråk!

(24.3.2015) Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? 9. april er alle velkomne til samtale og debatt om dette i Trondheim.

Nye retningslinjer for normering

(9.3.15) Korleis skal rettskrivingsnormene for nynorsk og bokmål forvaltast framover? Nye retningslinjer frå Språkrådet gir svar.

Frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris

(27.1.15) Kva skjer når strategidokument og visjonar grip om seg også i offentleg sektor? Utfordrar det klarspråksarbeidet? Og kven vinn Klarspråksprisen for 2014? Velkommen til frukostseminar med utdeling av Statens klarspråkspris den 25. februar!

Ikkje stryk norsk frå timeplanen

(24.02.15) (24.2.15) Elevar ved internasjonale privatskular i Noreg kan miste tilgangen til norskopplæring. Det vil bryte med norsk språkpolitikk.

Kjære NRK, vi er ferdig med Raymon nå

(06.02.15) (6.2.15) Det er pinlig når en mektig aktør som NRK velger å sparke nedover i landets språklige hierarki. NRK burde utfordre, i stedet for å terpe på, stereotypiene av mennesker fra visse dialektområder.

Bruk Nynorskordboka og Bokmålsordboka på nett til eksamen

(3.2.15) Ei ny og enkel ordning gjer det mogleg å bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka til eksamen og heildagsprøver i skulen.

Nordterm 2015: fagspråk i samfunnet

(28.1.15) Nordterm 2015 blir arrangert i Reykjavik 9.‒12. juni. Fristen for å melde på foredrag til konferansen er fredag 15. februar. Påmeldingsfristen for arrangementet er 15. april.

Konferanse om leksikografi i Norden

(22.1.15) I samarbeid med Ømålsordbogen, Nordisk Forskningsinstitut og Københavns Universitet inviterer Nordisk forening for leksikografi (NFL) til den trettende konferansen om leksikografi i Norden. Konferansen avholdes i København 20.‒22. mai.

Fagtermar i kjønnsforsking

(14.1.15) Språkrådet støttar fagmiljøet i kjønnsforsking med midlar til å drive terminologiarbeid.

Framgang i målbruken i staten

(17.12.14) Staten har eit godt stykke att før krava i mållova er nådde. Det er likevel teikn til framgang. Det viser tala frå Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013, som Språkrådet har laga på oppdrag frå Kulturdepartementet.

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:01.09.2015