Nynorsk øvingsrom

Her kan du gjere oppgåver i nynorsk grammatikk og rettskriving.

Kartleggingstest

Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister i nynorsk. 

Øvingar

Øvingane inneheld seks hovudtema: substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk. Det er tre vanskegrader: lett, middels og vanskeleg.

Kurset har to øvingsrom

Minigrammatikk

Du kan slå opp i grammatikken medan du gjer ei øving.

Kurset er utarbeidd i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august 2012.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.01.2004 | Oppdatert:10.05.2021