Klarspråksarbeid i andre land

Klarspråk er et etablert fagfelt i mange land og regioner i verden.

I andre nordiske land har klarspråksarbeidet pågått i flere tiår, og de nordiske språkrådene arrangerer nordiske klarspråkskonferanser jevnlig for å oppdatere hverandre og dele erfaringer.

Sverige har lenge stått i en særstilling når det gjelder klarspråksarbeid. I det svenske lovverket finnes bestemmelser om at myndighetene skal uttrykke seg klart og begripelig. Regeringskansliets språkeksperter gransker bl.a. lovforslag, og de skriver håndbøker og holder kurs for ansatte i departementer og komiteer. I Danmark driver Dansk Sprognævn forskning på klarspråk, og i Finland driver Institutet för de inhemska språken klarspråksforskning og klarspråksarbeid.

Også i EU arbeider man med å forbedre og forenkle språket. Målet er å få til lettfattelige, klare og begripelige EU-rettsakter.

Blant andre land som driver med klarspråksarbeid, kan vi nevne USA, Canada, Australia, Sør-Afrika, New Zealand, Italia, Tyskland, Belgia, Frankrike og Spania.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.10.2006 | Oppdatert:14.01.2021