Hopp til hovedinnhold

Bruk klarspråk

Sei det som det er. Her får du vite korleis.

Simon Pedersen.jpg

Nytt nettseminar

Velkommen til nettseminar om effekter av klart språk 10. februar kl. 11–12. KS presenterer resultatene fra et prosjekt der samfunnsøkonomer har klart å tallfeste gevinsten av klart språk. Vi får blant annet besøk av Simon Pedersen fra Menon Economics.