Hopp til hovedinnhold

Organiser arbeidet

Her får du råd om hvordan du kan komme raskt i gang med klarspråksarbeidet og organisere det effektivt.

Rådene våre baserer seg på erfaringene fra flere hundre statlige og kommunale virksomheter har drevet klarspråksarbeid gjennom mange år.

Vi anbefaler disse tre måtene å organisere klarspråksarbeidet på:

Når dere skal bestemme hvordan arbeidet bør legges opp, må dere vurdere
  • hvilke språklige utfordringer virksomheten har
  • hva slags ledelse virksomheten har
  • hvor mye tid og ressurser virksomheten har til rådighet
  • hva slags kompetanse som finnes i virksomheten
  • hvilke andre faktorer som kan virke inn på arbeidet, for eksempel IT-infrastruktur, digitaliserings- og omstillingsprosesser, lover og forskrifter, politikk og medieoppmerksomhet

 

Eksempel:

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune brukte tekstarbeid som opplæring og motivasjon. Se hvordan de fikk gode resultater ved å kombinere nullpunktsanalyse, tekstarbeid og brukertesting. Presentasjonen ble holdt på frokostseminaret «Kom i gang med klarspråk» (august 2015). Etaten vant senere klarspråksprisen for dette arbeidet. Se opptak fra frokostseminaret her.

Eksempel: Hvordan lykkes med klarspråksarbeid?

Den australske språkforskeren Neil James har gjennom 20 år fulgt 75 offentlige virksomheter som har gjennomført klarspråksprosjekter. Han nevner de tre viktigste forutsetningene for å lykkes:

  • lederforankring
  • opplæring i klarspråk
  • oppdatering av systemer og maler