Hopp til hovedinnhold

Nettseminar

Digitaliseringsdirektoratet, KS og Språkrådet samarbeider om en rekke nettseminarer om klarspråk. Seminarene er digitale, gratis og åpne for alle.

Hvor mye kan vi spare på klart språk?

Tid: fredag 10. februar kl. 11–12
Her kan du melde deg på seminaret.

Hva kan det offentlige tjene på å investere i språkarbeid? Det er godt dokumentert at klart språk har positive effekter, både for innbyggerne og virksomheten. Men til nå har vi manglet gode kvantitative målinger som tallfester effekten av klart språk!

På dette seminaret lanserer KS et FoU-prosjekt. Samfunnsøkonomer fra Menon Economics har klart å isolere effekten av klart språk og finne ut hvor mye penger to kommuner har spart på å forbedre tekster. Simen Pedersen fra Menon Economics legger fram funnene. 

I FoU-prosjektet har Tønsberg kommune og Bergen kommune deltatt. Tønsberg kommune endret teksten i fakturaer til mottakere av helse- og omsorgstjenester, og Bergen kommune forbedret et søknadsskjema om kommunal bostøtte. Vi får besøk fra begge kommunene, som vil fortelle om effektmålingen og gevinstene av arbeidet. 

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Instituttet ser at søketrafikk henger tett sammen med klarspråk og ordvalg. Gjennom en søkemotoranalyse kan man lære mye om målgruppenes språk. Adam Tzur forteller om hvilke effekter slike søkemotoranalyser kan ha.

Vi kaster også et blikk ut av Norge og ser på ulike effekter av klarspråk rundt om i verden. Dessuten presenterer vi noen verktøy som kan brukes for å måle effekten av språkarbeidet i virksomhetene. 

Program

  • Simen Pedersen, samfunnsøkonom i Menon Economics
  • Tine Grüner Larsen og Kjartan Kvilekval, avdelingsleder og rådgiver i Bergen kommune
  • Birgitte Tørnby, kommunalsjef i Tønsberg kommune
  • Adam Tzur, kommunikasjonsleder i Sintef

Påmelding

Tid: fredag 10. februar kl. 11–12

Her kan du melde deg på seminaret.

Du får tilsendt en lenke til seminaret på e-post.

Nettseminaret blir tegnspråktolket og lagt ut i ettertid

Opptak av tidligere nettseminarer

Kontaktperson

Sigrid Sørumgård Botheim
seniorrådgiver i Språkrådet