Hopp til hovedinnhold

Brukeren i sentrum

Skal vi utvikle gode tjenester og tekster, må vi involvere brukerne og spørre hva de mener. Da kan vi få svar som handler om mer enn bare tekster og tjenester.

Brukerinvolvering er viktig fordi

  • innsikt i brukerens situasjon gjør det lettere å produsere tekster som kommuniserer godt
  • kunnskap om hvordan teksten samvirker med andre tekster, gjør det lettere å forbedre hele kjeden av tekster og å se tekster på tvers av avdelinger og virksomheter
  • bevissthet om hvilken oppgave tekstene skal hjelpe leseren å løse, gjør det enklere å skrive godt og klart

Brukerne skal settes i sentrum gjennom utvikling av mer sammenhengende tjenester basert på viktige livshendelser.

Regjeringas digitaliseringsstrategi