Hopp til hovedinnhold

Kartlegg problemet

Ved å kartleggje situasjonen før de går i gang med klarspråkstiltak, får de eit godt grunnlag for å avgjere kva tiltak de skal setje i verk, og for å måle effekten av tiltaka i ettertid.

Ei kartlegging av før-situasjonen blir gjerne kalt ein nullpunktsanalyse.

Føremålet med ei slik kartlegging er å
  • få kunnskap om språkutfordringar og skrivekultur
  • finne ut kva som kan og bør endrast, og setje i gang dei rette tiltaka
  • kunne dokumentere og måle effekten av tiltaka i ettertid
  • kunne argumentere godt for klarspråkstiltak hjå leiinga og andre kollegaer

De kan gjenta dei same undersøkingane undervegs og/eller etter at arbeidet er gjennomført.

Metodar for å gjere nullpunktsanalysar