Hopp til hovedinnhold

Forutsetninger for å lykkes

Hva skal til for at klarspråksinnsatsen deres skal gi reelle resultater og varige endringer?

Utpek en klarspråksansvarlig, altså en person som kan lede og koordinere klarspråksarbeidet på heltid eller deltid. Sørg for at ledelsen engasjerer seg, og sett av nok tid til arbeidet. Ikke mist motet, selv om det dukker opp utfordringer underveis.