Hopp til hovedinnhold

Heve kompetansen

Det offentlige er pålagt å skrive klart og forståelig. Derfor bør alle i offentlig sektor ha klarspråkskompetanse. Her er råd om hvordan dere kan heve klarspråkskompetansen hos dere.

Klarspråksforsker Neil James har påpekt to viktige faktorer som kan gjøre det vanskelig å lykkes med klarspråksarbeidet: ildsjeler som forsvinner, og medarbeidere som bytter jobb. Han mener at varig kulturendring kan redusere denne risikoen, og han anbefaler kontinuerlig kompetanseutvikling.

Hva er situasjonen i deres virksomhet?

Øk læringsverdien av nettkurs

Vi anbefaler at dere bygger et helhetlig opplegg rundt nettkursene dere tar, for å få mer ut av dem. Dere kan for eksempel legge opp til avdelingsvis diskusjon om temaene som tas opp i et kurs, lage deres eget materiell i forbindelse med kurset eller lage konkurranse og markere hvilke avdelinger som først gjennomfører hele kurset. I en virksomhet ba ledelsen medarbeiderne om å henge opp kursbeviset ved kontorpulten. Når alle kunne se hvem som hadde gjennomført kurset, ble medarbeiderne mer motiverte til å fullføre kurset.

Et nettkurs får også større læringsverdi hvis dere knytter de generelle rådene i kurset til aktuelle problemstillinger i egen virksomhet. Det kan dere gjøre ved å diskutere egne eksempler på de generelle kurstemaene, lage lokalt kampanjemateriell (kursbevis, plakater.), invitere til klarspråkskaffe o.l.eller lignende.

Kombiner nettkurs med andre verktøy, som for eksempel
  • sjekklister
  • skriveverksteder
  • temakurs
  • brukerinvolvering
  • tekstarbeid i forbindelse med reelle brukerbehov
  • språkstøtte på intranettet

Språkstøtte på intranett

Det kan være lurt å opprette egne språksider på intranettet, der medarbeidere kan sende inn språkspørsmål og raskt få svar. Godt synlige lenker til nettbaserte ordlister, synonymordbøker og andre nyttige verktøy på klarspråk.no kan også være til hjelp for hver enkelt medarbeider. På noen arbeidsplasser kan det være aktuelt å bruke diskusjonsforum eller dele erfaringer på interne blogger.

Lag språkmateriell og hold kurs

For å skape kulturendringer trenger man konkret materiell, som retningslinjer for brev eller nettsider og interne språkveiledninger, ofte kalt språkprofiler.

Hold språkkurs med utgangspunkt i deres egne språklige utfordringer og interne språkmateriell, som profiler og termlister.