Historiske navn: A–F

Søk i lista: A | B | C | D | E | F

A

(Aa- nordiske navn, se Å-)
2. verdenskrig
el. andre verdenskrig el. (den) annen verdenskrig el. den andre verdenskrigen / 2. verdskrigen el. (den) andre verdskrigen
Abbas Muhammeds eldste farbror; abbasidene/abbasidane kalifdynasti i Bagdad 750–1258, abbasidisk
Abbas persiske sjaher
Abd al-Krim (1882–1963) marokkansk uavhengighetsleder
Abdul Rahman Putra (1903–90) malaysisk prins og politiker
Abdullah ibn-Hussein (1882–1951) jordansk konge
Absalon Pedersson Beyer (1528–75) norsk forfatter og skolemann, også kalt magister el. mester Absalon
Abukir slagsted i Egypt 1799 og 1801
(Ac- og Ach- , se også Ak-)
Actium (latin) el. Aktion (gresk) slagsted i Hellas 31 f.Kr.
Adalbert av Bremen (1000-tallet) tysk erkebiskop
Adalstein (895–940) angelsaksisk konge
Adam av Bremen (1045–85) tysk historiker
Adeler, Cort (1622–75) norsk sjøhelt
Adelheid (931–99) tysk dronning
Administrasjonsrådet organ i Norge under 2. verdenskrig
Admiralitetet forvaltningsorgan for marinen under enevoldstiden i Danmark-Norge
Admiralitetet sentral bygning i St. Petersburg
Adonis gresk mytisk skikkelse; adonis vakker ung mann, adonisk
(Ae- greske navn, se Ai- og E-)
(Ae- latinske navn, se Æ-)
(Af(f)onso, se Alfonso)
Afrika 1 verdensdel; 2 romersk provins i Nord-Afrika
Afrodite gresk kjærlighetsgudinne
Aga Khan overhodet (arvelig tittel) for en retning blant indiske muslimer
Agamemnon gresk sagnskikkelse
Agatokles (361–289 f.Kr.) tyrann i Syrakus
Agni hinduisk ildgud
Agricola, Gnæus Julius (40–93) romersk hærfører
Agrigentum (latin) el. Akragas (gresk) by på Sicilia, nå Agrigento
(Ahab jødisk konge, se Akab)
Ahmed tyrkiske sultaner
Ahriman satan i iransk mytologi, = Angra Manju
Aikio, Matti (1872–1929) samisk forfatter
Aineias el. Æneas sagnhelt i gresk og romersk mytologi
Aiskines (300-tallet f.Kr.) gresk taler
Aiskylos (500–400-tallet f.Kr.) gresk dikter
Aisopos se Esop eller Æsop 
Ajax greske sagnhelter
Ajub kurdisk hærfører, stamfar til ajubidene
ajubidene/ajubidane egyptisk dynasti 1171–1250; ajubidisk
Akab jødisk konge
Akaia landskap i Hellas (nå Akhaía); akaier/akaiar, akaiisk
Akbar (1542–1605) indisk stormogul
Akeloos elveguden i gresk mytologi, elv i Hellas
Akershus amt nå Akershus fylke
Akilles gresk sagnhelt
Aknaton egyptisk farao, = Amenhotep 4.
Akragas (gresk) el. Agrigentum (latin) by på Sicilia, nå Agrigento
Akropolis fjell med byborg, bl.a. i Aten
Aksum oldtidsrike i nåværende Etiopia og Eritrea; aksumittisk
Aktion (gresk) el. Actium (latin) slagsted i Hellas 31 f.Kr.
Akvitania gammelt navn på Frankrike sør for Garonne, den romerske provinsen A. strakte seg til Loire; også historisk hertugdømme og kongedømme; akvitaner/akvitanar, akvitansk
al-Idrisi (1099–1154) arabisk geograf
(al-Kaba, se Kaba)
al-Mansor 1 kalif i Bagdad 709–75; 2 arabisk hærfører i Spania (938–1002)
al-Masudi (900-tallet) arabisk geograf
Alamo klosterkirke i USA, kampplass under krigen mot Mexico
Alarik vestgotiske konger
Alba longa oldtidsby i Italia
Albert belgiske konger
Albertus Magnus (ca. 1200–80) tysk teolog og filosof
Albrecht tyske fyrster og konger
Albrecht av Mecklenburg (ca. 1340–1412) svensk konge
Aldeigja norrønt navn på Ladoga
Aldeigjuborg by i Gardarike, nå Staraja Ladoga i Russland
(Aleksandar, se Aleksander)
Aleksander europeiske fyrster og konger, russiske tsarer
Aleksander den store (300-tallet f.Kr.) makedonsk konge
Aleksander Nevskij (1220–63) russisk fyrste
(Aleksandr, se Aleksander)
Aleksandra (1872–1918) russisk keiserinne
Aleksandros = Paris, gresk sagnskikkelse
(Alexander, se Aleksander)
Alexandria by i Egypt; aleksandrinsk
Alfiva (1000-tallet) riksstyrer i Norge sammen med sønnen Svein
Alfons spanske og portugisiske konger
Alfred den store (800-tallet) konge i England
Algirdas litauisk storfyrste 1345–77
Alhambra kalifenes residens i Granada
Ali Baba skikkelse i Tusen og en natt
Alkibiades (400-tallet f.Kr.) gresk hærfører og statsmann
Alkuin (fra/frå York) (700-tallet) lærd angelsakser
Allah gud i islam
Allehelgenskirken/Allehelgenskyrkja kirke i Bergen og Nidaros
(allmuetribun, se folketribun)
Alltinget nasjonalforsamlingen på Island; et/eit allting
(Almansor, se al-Mansor)
alpemannen (Ötzi) el. ismannen (Ötzi) mumifisert lik fra yngre
steinalder funnet 1991 i Ötztaler-Alpene
Alsace-Lorraine (fransk) el. Elsass-Lothringen (tysk) område som Frankrike avstod til Tyskland etter krigen 1870–1871
Amenhotep egyptiske faraoer
Amenhotep 4. = Aknaton
Amerigo Vespucci (63) (1451–1512) italiensk geograf, Amerika har navn etter ham
Amon egyptisk gud
Amor romersk kjærlighetsgud
Anakreon (500-tallet f.Kr.) gresk dikter
Anaksagoras (400-tallet f.Kr.) gresk filosof
Anaksimander (500-tallet f.Kr.) gresk filosof
Anaksimenes (500-tallet f.Kr.) gresk filosof
Anatolia tilsvarer omtrent Lilleasia, anatolier/anatoliar anatolisk
(Anchises, se Ankises)
Andernach slagsted i Tyskland i 876
(András ungarske konger, se Andreas)
andre verdenskrig el. 2. verdenskrig el. (den) annen verdenskrig el. den andre verdenskrigen / 2. verdskrigen el. (den) andre verdskrigen
Andreas ungarske konger
Andrimne kokk i Valhall
Androklus en romersk slave
Andromake gresk sagnkvinne
Andromeda gresk sagnkvinne
Angra Manju = Ahriman, satan i iransk mytologi
Ankises gresk sagnskikkelse
Anna europeiske dronninger, russisk keiserinne
Anna Colbjørnsdatter (ca. 1665–1736) motstandshelt under den store nordiske krig
Annam historisk rike i Bakindia, nå del av Vietnam; annamitt, annamittisk
Anne Pedersdotter (død 1590) brent som heks
Anselm av Canterbury (1033–1109) middelalderteolog
Ansgar (800-tallet) Nordens apostel
Antigone gresk sagnkvinne
Antiokia oldtidsby, nå Antakya i Tyrkia; antiokisk
Antiokos konger i Syria
Antistenes (400–300-tallet f.Kr.) gresk filosof
Antonius romerske politikere
Antonius (fra/frå Padova) (ca. 1195–1231) portugisisk teolog
Anubis egyptisk dødsgud
Anund Jakob (1000-tallet) svensk konge
(Aphrodite, se Afrodite)
Apis egyptisk hellig okse
Apollon gresk solgud; apollinsk
Apollos skriftlærd jøde
(Apostata, se Julian den frafalne)
(Appia Aqua, se Aqua Appia)
(Appia Via, se Via Appia)
Aqua Appia vannledning i Roma
Aqua Marcia vannledning i Roma
Aquinas, Thomas(1200-tallet) italiensk filosof og teolog
(Aquitania, se Akvitania)
Aquæ Sextiæ romersk navn på dagens Aix-en-Provence
Arabi pasja, Ahmed (1839–1911) egyptisk offiser
Arafat, Yasir (1929–2004) palestinsk leder
Arakne gresk sagnkvinne
Aram oldtidsstat, svarer omtrent til dagens Syria; arameer/aramear, arameisk
Ardasjir (død 241) iransk hersker, grunnlegger av sasanidenes dynasti
Are Frode (1000–1100-tallet) islandsk historiker
Are Måsson (900-tallet) islending, kom til Hvitmannaland
Areopagos høyde i Aten
Areopagosrådet domstol på Areopagos
Ares gresk krigsgud
Aretusa gresk sagnskikkelse
Argos by i Hellas
Argos el. Argus gresk sagnskikkelse med 100 øyne; argusøyne/argusauge
Ariadne gresk sagnkvinne
Arinbjørn herse (900-tallet) norsk høvding
Aristarkos greske historiske personer
Aristides greske historiske personer
Aristofanes 400–300-tallet f.Kr.) gresk dikter
Aristoteles (300-tallet f.Kr.) gresk filosof og vitenskapsmann, aristotelisk
Arkelaos (død 399 f.Kr.) makedonsk konge
Arkidamos konger i Sparta
Arkilokos (600-tallet f.Kr.) gresk dikter
Arkimedes (200-tallet f.Kr.) gresk vitenskapsmann; arkimedisk
Arkwright, Richard britisk kardemaskinkonstruktør
(Armageddon, se Harmageddon)
Armenia historisk rike og lydrike under andre stater;
armen(i)er/armen(i)ar, armensk
Arngrímur Jónsson (1568–1648) islandsk historieskriver
Árni Magnússon (1663–1730) islandsk håndskriftsamler og historiker; arnamagnæansk
Arnljot Gjelline kriger i Olav den helliges hær
Arnulf (800-tallet) romersk keiser og tysk konge
Aron bibelsk person
Arsinoe 1 egyptisk dronning; 2 oldtidsby i Egypt
Artemis gresk gudinne
Asbjørn Selsbane (1000-tallet) norsk stormann
Ashoka (200-tallet f.Kr.) indisk keiser
Asia 1 verdensdel; 2 romersk provins i Lilleasia
(Asjoka, se Ashoka)
Ask den første mannen i norrøn mytologi
Asklepios el. Æskulap legekunstens gud i gresk og romersk mytologi
(Asoka, se Ashoka)
Aspasia (400-tallet f.Kr.) gift med Perikles
Assos oldtidsby i Mysia
Assur by i Assyria
Assyria oldtidsrike i Mesopotamia; assyrer/assyrar, assyrisk, assyrerriket/assyrarriket
Astarte semittisk kjærlighetsgudinne
Atahualpa (1500-tallet) inkafyrste
Atatürk, Kemal (1881–1938) tyrkisk politiker, til 1934 Mustafa Kemal
Aten el. Athen by i Hellas
Atenaios (200-tallet) gresk grammatiker
Atene gresk gudinne
(Athelstan, se Adalstein)
Athen el. Aten by i Hellas
(Athene se Atene)
Atle konge i nordiske heltesagn, svarer til Attila
Atrevs gresk sagnkonge
Attika landskap i Hellas (nå Attikí); attisk
Attila hunerkonge på 400–tallet
(Augeias, se Augias)
Augias gresk sagnkonge
augsburgske konfesjon/konfesjonen, Den luthersk bekjennelsesskrift;
= Confessio Augustana
August kurfyrster av Sachsen, polske konger
Augustin (354–430) teolog og filosof
Augustinus av Canterbury (død 604) erkebiskop, angelsaksernes apostel
Augustus 1 (63 f.Kr. – 14. e.Kr.) den første romerske keiser, Oktavian før 27 f.Kr.; 2 tilnavn til senere romerske keisere
Aurangzeb (1619–1707) indisk stormogul
Aurelianus (214–275) romersk keiser
Aurelius, Marcus el. Mark Aurel (121–180) romersk keiser
Aurora (morgenrødens gudinne i romersk mytologi
Auschwitz konsentrasjonsleir i nazitida
Aust(re), se Øst(re)
Aust-Preussen (nyno.) tidligere tysk område ved Østersjøen
Austbygda (nyno.) norrøn bygd på Grønland
Austen (nyno.)
Austerlitz slagsted 1805 i Østerrike–Ungarn, nå Tsjekkia
Austromarriket (nyno.)
Austrått storgård i Trøndelag
(Av- greske og latinske navn, se også Au-)
avarere/avararar tyrkisk eller mongolsk stamme som trengte inn i Europa på 500–tallet; avarisk
Aventinerhøgda el. Aventinerhøyden/Aventinhøgda høyde i Roma
Averroes (1126–98) arabisk lege, jurist og filosof
Avesta gammeliranske hellige skrifter
Avicenna (980–1037) arabisk lege og filosof
Avignon by i Frankrike, tidligere pavesete
ayatolla Khomeini (1900–89) iransk religiøs leder
(ayyubider, se ajubider)
aztekere/aztekarar historisk folkeslag i Mexico; aztekisk

[Til toppen]

B

Baal semittisk gud
Baalbek by i Fønikia, nå i Libanon
(Babar, se Babur)
Babel hebraisk form av Babylon; babelsk
(Baber, se Babur)
Babur (1483–1530) indisk stormogul
Baby Doc (1951–2014) haitisk diktator, = Duvalier, Jean-Claude
Babylon by i Babylonia
Babylonia oldtidsland i Mesopotamia; babylon(i)er/babylon(i)ar, babylon(i)sk, babylonerriket/babylonarriket
Bacchus el. Bakkos romersk vingud, svarer til den greske guden
Dionysos
(Bactria, Bactris, se Baktria)
(Bagavadgita, se Bhagavadgita)
Bagdad historisk by, nå hovedstad i Irak
bagler/baglar tilhenger av kirkepartiet i striden mot kong Sverre
(Bajaset, se Bajasid)
Bajasid tyrkiske sultaner
Bak–Pommern Pommern øst for Oder
Bakindia halvøy i Asia mellom Bengalbukta og Sør-Kina-havet
Bakkos el. Bacchus romersk vingud, svarer til den greske guden Dionysos
Baktra by i Baktria
Baktria oldtidsland, tilsvarer Nord-Afghanistan; baktrer/baktrar, baktrisk, baktrerriket/baktrarriket
(Balbek, se Baalbek)
Balder sønn av Odin
Balkan område i Sørøst-Europa mellom Svartehavet og Adriaterhavet; balkansk
Baltikum det området som nå utgjør statene Estland, Lativa og Litauen; baltisk
Bao Dai (1914–97) vietnamesisk politiker
Barbareskstatene/Barbareskstatane eldre betegnelse på
Marokko, Algerie, Tunisia og Tripolis (= Berberiet); barbaresk innbygger av B.
Barbarossa, Fredrik (1122–90) tysk keiser
Barbarossaplanen den tyske angrepsplanen mot Sovjetunionen i 1941 Barents, Willem ((1549–97) nederlandsk sjøfarer
Bartolomeus apostel
Batavia 1 det latinske navnet på Nederland, 2 tidligere navn på byen Jakarta i Indonesia
bataviske republikk/republikken, Den navn på Nederland under den franske okkupasjonen 1795–1806
Batseba Urias og senere kong Davids hustru
Bautzen slagsted i Tyskland 1813
Beaivi solgud i samisk mytologi
Beatus (død 798) spansk munk og kartograf
Becket, Thomas (1118–70) erkebiskop av Canterbury, helgen
Beda den ærverdige el. Beda Venerabilis (673–735) angelsaksisk lærd
Beelsebul (NT) el. Ba'al Sebul (GT) de onde ånders fyrste
Béla ungarske konger
Belgisk Kongo tidligere belgisk koloni, en periode staten Zaïre,Kongo
Bellona romersk krigsgudinne
(Belsebub, se Beelsebul)
Ben Barka, Mehdi (1920–65?) marokkansk politiker
Ben Bella, Ahmed (1916–2014) algerisk politiker
Bender by og festning, oppholdssted for Karl 12. av Sverige, i nåværende Moldova
(Bendery, se Bender)
Benedikt av el. fra/frå Nursia (500-tallet) italiensk munk,
benediktiner/benediktinar munk i benediktinerkloster
Benin 1 historisk rike i dagens Nigeria; 2 stat i Afrika, før Dahomey
Berberiet = Barbareskstatene
Berengar fra/frå Tours (1000–88) fransk middelalderteolog
Bergenhus festning
Bernadotte, Jean Baptiste = Karl Johan
Bernhard av el. fra/frå Clairvaux (1090–1153) fransk munk og helgen
Bernkonvensjonen konvensjon for beskyttelse av opphavsrett
Berta av Savoie tysk-romersk keiserinne
Bessarabia landskap mellom elvene Prut–Donau og Dnestr,
svarer stort sett til Moldova 1
(Beyazit, se Bajasid)
Beyer, Absalon Pedersson (1528–75) norsk forfatter og skolemann, også kalt magister el. mester A.
Bhagavadgita hinduisk dikt, del av Mahabharata
Birger Brosa (død 1202) svensk stormann
Birger jarl (1200–tallet) svensk stormann
Birka oldtidsby i Sverige
Bisjkek hovedstaden i Kirgisistan, sovjetisk navn Frunze, før det Pisjpek
Bismarck, Otto von (1815–98) tysk statsmann, også kalt jernkansleren
Bitynia oldtidsrike i Lilleasia; bitynsk
Bivrost bru i norrøn mytologi
Bjarmaland områdene rundt Kvitsjøen; bjarmene/bjarmane
Bjarne Herjolvsson islending, den første som så Amerika
Bjørgvin nå Bergen
Bjørn Farmann (900-tallet) norsk småkonge
Bjørn Hitdølakappe (1000-tallet) islandsk skald
(Bjørn Kjøpmann, se Bjørn Farmann)
Bjørn stallar(e) stallar hos Hellig-Olav
Blåtårn fengsel på København slott
Blåtårnet på Akershus festning
Boabdil (død 1527) den siste emiren i Granada
Bobrikov, Nikolai (1839–1904) russisk generalguvernør i Finland
Boccaccio, Giovanni (1313–75) italiensk forfatter
Bodøsaka, bm. også -saken, konflikt mellom Storbritannia og
Sverige-Norge i noen år fra 1818 av
boerkrigen/boarkrigen krigen mellom boerne og Storbritannia
Boethius (480–524) romersk filosof
Bogislav hertuger av Pommern
Bogoljubskij, Andrej (1100-tallet) storfyrste av Vladimir-Suzdal
bogomil tilhenger av en ortodoks sekt som gikk over til islam
Bohus etter 1658, ellers Båhus; borg ved munningen av Göta älv
Bohuslän etter 1658; ellers Båhuslen
Boiotia landskap i Hellas (nå Viotía); boiotisk
bojar stormann i Moskva-riket
Boleslav hertuger av Böhmen, polske konger
Boleyn, Anna (1507–36) engelsk dronning
bolsjevik tilhenger av Lenins fløy i striden i RSDAP
Bonifatius 1 paver; 2 Tysklands apostel, 700–tallet
Boreas nordavinden i gresk mytologi
Borg nå Sarpsborg
Borgarsyssel gammelt østnorsk fylke
Borgarting(et) lagting i middelalderen
Borgartingslova/Borgartingsloven norsk landskapslov fra middelalderen
Borgund handelssted på Sunnmøre
Borgundarholm nå Bornholm
Boris bulgarske konger
Boris Godunov russisk tsar 1598–1605
Borodino russisk landsby og slagsted 1812
Bosnia landskap på Balkan, historisk fyrstedømme; bosnier/bosniar, bosnisk
bosnjak islamisert slaver
Bosporos forbinder Marmarahavet og Svartehavet
Boston Tea Party, The el. teselskapet i Boston betegnelse på det som skjedde på havnen i Boston i 1776
Boumedienne, Houari (1927–78) algerisk politiker
Bourbon fransk fyrsteslekt
Bourguiba, Habib (1903–92) tunisisk politiker
Brabant historisk landskap i dagens Belgia og Nederland
Bragança portugisisk dynasti 1640–1853
(Braganza, se Bragança)
Brage norrøn gud
Bragernes tidligere ladested, nå bydel i Drammen
Brahe, Tycho (1546–1601) dansk astronom
Brahma hinduisk gud; braman, brama(n)isme, bramansk
Brahmagupta (588–660) indisk astronom og matematiker
Bratislava hovedstaden i Slovakia, tysk navn Pressburg
Bratsberg amt nå Telemark fylke
Brattalid gård og høvdingsete på Grønland
Breidablik Balders bolig
Bremen-Verden tidligere svensk besittelse i Tyskland
Bremerholm militæranlegg og fengsel i København
Breslau før tysk by, nå Wroclaw i Polen
Brest by i Hviterussland
Brest-Litovsk tidligere navn på Brest i Hviterussland
Brest-Litovsk-freden 1918
Brisingamen Frøyas smykke
Britannia romersk koloni; britannisk
Brömsebrofreden el. freden i el. ved Brömsebro
Bronstein, Leo = Trotskij, Leo
Broz, Josip = Tito
Brueghel den eldre, Pieter (1500-tallet) nederlandsk maler
Brueghel den yngre, Pieter (1564–1638) nederlandsk maler
Brun, Johan Nordahl (1745–1816) norsk geistlig og dikter
Brunkeberg slagsted ved Stockholm 1471
Brutus flere fremtredende romere
Bryggen i Bergen, tidligere kalt Tyskebryggen
Brynhild kongsdatter i nordiske heltesagn
Bråvollene/Bråvollane slagsted i nordisk heltesagn, trolig Bråviken i Sverige
Buddha (500–400-tallet f.Kr.) indisk religionsstifter; buddhisme, buddhist, buddhistisk
Bue Digre en jomsviking som deltok i slaget i Hjørungavåg (986)
Bukovina landskap delt mellom Romania og Ukraina, i oldtiden del av Dakia
bulgarere/bulgararar nå i Bulgaria, opprinnelig et tyrkisk folk ved Volga
Bulla aurea = Den gylne bulle/bullen, ungarsk frihetsbrev av 1222
Burdigala det romerske navnet på dagens Bourdeaux
Burislav norrønt navn på Boleslav 1. av Polen
Bursa by i Tyrkia, oldtidens Prusa i Bitynia
Byblos by i Fønikia, i dagens Libanon
Bygdøy kongsgård/kongsgard i Oslo
Bysants gresk oldtidsby, senere Konstantinopel og nå Istanbul
Böhmen gammelt hertugdømme og kongedømme, nå landskap i Tsjekkia bøhmer/bøhmar, bøhmisk
(Bøotia, se Boiotia)
Båhus før 1658, ellers Bohus; borg ved munningen av Göta älv
Båhuslen før 1658, ellers Bohuslän
Bårdsen, Gjest (1791–1849) norsk stortyv
(Baardsen, se Bårdsen)

[Til toppen]

C

(C- se også K-)
(Cae- romerske navn, se Cæ-)
Caledonia romersk navn på Skottland; kaledonsk
Calicut tidligere europeisk navn på det nåværende Kozhikode i Kerala i India
Caligula romersk keiser 37–41, = Gaius (Julius)
Calpurnia Cæsars tredje hustru
Calvin, Jean (1509–64) fransk reformator; kalvinisme, kalvinist, kalvinistisk el. kalvinsk
Camaracum romersk navn på dagens Cambrai, by i Frankrike
Campania landskap i Italia
(Campus Martius, se Marsmarka)
Cannæ oldtidsby i Italia
Canossa slott på fjelltopp i Italia; kanossagang
Capet, Hugo fransk konge; kapetinger/kapetingar
Capitol kongressbygningen i Washington D.C.
(Carl svensk-norske konger, se Karl)
(Carlos spanske konger, se Karl)
Carol rumenske konger
Cartesius (1596–1650) fransk filosof, = Descartes, René; kartesianer/kartesianar, kartesiansk el. kartesisk
Cassius romersk slekt
(Cassius Dio, se Dion Kassios)
(Cassius Longinus, se Longinos)
Castilla historisk kongedømme, nå landskap i Spania
(Catherine engelske dronninger, se Katarina)
Catilina, Lucius Sergius (ca. 108–62 f.Kr.) leder for sammensvergelse i Roma; katilinarisk
Cato, Marcus Porcius 1 romersk forfatter og statsmann =
Cato den eldre; 2 romersk statsmann = Cato den yngre
Catullus (ca. 84 – ca. 54 f.Kr.) romersk dikter
(Cauvin, se Calvin, Jean)
Celestin paver
censor romersk embetsmann
census romersk folketelling
Cetewayo (1800-tallet) zulufyrste
(Ch- greske navn, se K-)
(Chaka, se Shaka)
Chan Chan indiansk ruinby i Peru, hovedstad i Chimú
Chandragupta indiske konger
(Charles engelske og franske konger, se Karl)
(Charles Martell, se Karl Martell)
Charlotta (1759–1818) svensk-norsk dronning
Charlotte storhertuginne i Luxembourg 1919–64
Charlotte Amalie (1650–1714) dansk-norsk dronning
Che Guevara (1928–67) argentinsk revolusjonær, = Ernesto Guevara
Chen kinesisk dynasti 557–589
(Chiang Ching, se Jiang Qing)
Chiang Kai-shek el. Jiang Jieshi (1887–1975) kinesisk politiker
(Chiang Sung, se Sung Mei-ling)
Chichén Itzá indiansk ruinby i Mexico
Chimú historisk rike i dagens Peru
(Chin kinesisk dynasti, se Qin)
(Ching kinesisk dynasti, se Qing)
(Chlodvig fr. konger, se Klodvig)
(Chou En-lai, se Zhou Enlai)
(Christian (63), Christiern danske-norske og danske konger, se Kristian)
(Christian August, se Kristian August)
(Christiania, se Kristiania)
Christiansborg (S) dansk fort på Gullkysten
(Christiern Pederssøn, se Kristjern)
(Christina, Christine, se Kristina, Kristine)
(Christoffer, se Kristoffer)
(Chu Hsi, se Zhu Xi)
(Chu Teh, se Zhu De)
Cicero, Marcus Tullius (106–43 f.Kr.) romersk forfatter og statsmann; ciceroniansk
Circus Maximus veddeløpsbane i Roma
cirkumferens område for bergverksprivilegium
Cisleitha uoffisiell betegnelse på den østerrikske delen av
Østerrike-Ungarn
Clara den hellige/heilage, se Klara av Assisi)
Claudius 1 romerske keisere; 2 romersk patrisierfamilie
Claudius Galenus (100-tallet) gresk-romersk filosof og lege; = Galenos
(Clemenskirken, se Klemens-)
(Clio, se Klio)
Cluny by i Frankrike med kjent kloster grunnlagt på 900-tallet
Cochinkina landskap i Vietnam
Cochise (1815–74) apasjehøvding
Codex Theodosianus romersk lovsamling
(Coelius, se Cølius)
Coen, Jan (1587–1629) grunnlegger av det nederlandske koloniveldet i Asia
Colbjørnsdatter, Anna (ca. 1665–1736) motstandshelt under den store nordiske krig
Collett norsk kjøpmanns- og politikerslekt
Colonia Agrippina el. Colonia Agrippinensis romersk navn på dagens Köln
Colosseum amfiteater i Roma
Columba den hellige/heilage (500-tallet) irsk abbed, Skottlands apostel
(Columbanus den eldre, se Columba den hellige)
Columbus, Kristoffer sjøfarer; førkolumbisk el. prekolumbisk
Confessio Augustana luthersk bekjennelsesskrift; = Den augsburgske konfesjon/konfesjonen
Confluentes romersk navn på dagens Koblenz
Confucius el. Konfutse (551–479 f.Kr.) kinesisk filosof; konfutsianisme, konfutsiansk
(Congo, se Kongo)
conquistador erobrer som var med å grunnlegge det spanske veldet i Amerika
(Constantinus, se Konstantin den store)
Copernicus, Nicolaus (1473–1543) polsk astronom; kopernikansk
Cornelius romersk slektsnavn
Corpus juris civilis romersk lovsamling
Cortés, Hernán el. Cortez, Fernando (1485–1547) spansk hærfører
Crassus romersk slektsnavn
Cromwell, Oliver (1599–1658) engelsk statsmann
Cumæ (latin) el. Kyme (gresk) oldtidsby i Italia
Cupido romersk kjærlighetsgud
Curzonlinja (bm. også -linjen) demarkasjonslinje i Polen 1920
Cæcilius Statius (død ca. 168 f.Kr.) romersk dikter
Cæsar, Gaius Julius (100–44 f.Kr.) romersk forfatter og statsmann
Cæsarea oldtidsbyer, bl.a. i Lilleasia
Cæsarion sønn av Cæsar og Kleopatra
Cølius Antipater, Lucius (100-tallet f.Kr.) romersk historiker

[Til toppen]

D

da Gama, Vasco (død 1524) portugisisk sjøfarer
da Vinci, Leonardo(1452–1519) italiensk maler og vitenskapsmann
Da Nang by i Vietnam, USA-base under Vietnamkrigen
(Dacia, se Dakia)
Dagmar (1847–1928) datter av Kristian 9., Maria Fjodorovna som russisk keiserinne 1881–94
Dagmar (død 1212) dansk dronning
Dakia romersk provins, omtrent lik dagens Romania; daker/dakar, dakisk
Dalai Lama religiøs og politisk leder i Tibet
Dale-Gudbrand (63) (1000-tallet) norsk høvding, også kalt Gudbrand på Hundorp og Gudbrand herse fra Dalene / frå Dalane
Dalila filisterkvinne
Dalmatia landskap ved Adriaterhavet; dalmatier/dalmatiar, dalmatisk
Damaskus by i Syria
Damokles hoffmann i Syrakus; damoklessverd
Danae i gresk mytologi kongsdatter i Argos
Danelag skandinaviske besittelser i England
Danevirke grensevoll mellom Danmark og Tyskland
dannebrog Danmarks flagg
Dansk Vestindia tidligere dansk koloni
Dante Alighieri (1265–1321) italiensk dikter
Danton, Georges Jacques (1759–94) fransk revolusjonær
Danubius el. Danuvius romersk navn på Donau
Danzig før tysk by, nå Gdańsk i Polen
Dareios persiske konger
(Darius, se Dareios)
(-datter, -dotter; se -dotter)
Daudehavet (nyno.) innsjø mellom Israel og Jordan
de hvite / dei kvite under borgerkrigen i Russland 1918–21
de røde / dei raude under borgerkrigen i Russland 1918–21
De forente nasjoner (FN) / Dei sameinte nasjonane (SN el. FN)
De forente Nederlandene / Dei sameinte Nederlanda
De illyriske provinser / Dei illyriske provinsane provinser på Balkan under Napoleon
De masuriske sjøer / Dei masuriske sjøane innsjøer i det nordøstre Polen
De ostindiske øyer / Dei austindiske øyane øyene mellom Indokina, Kina, Ny-Guinea og Australia
De spanske Nederlandene / Dei spanske Nederlanda
De vestindiske øyer / Dei vestindiske øyane Vestindia
De østerrikske Nederlandene / Dei austerrikske Nederlanda
Decius romersk keiser 249–251
dekabrist deltaker i oppstanden av adelige og militære i desember 1825 i Russland
Delfi by i Hellas; delfisk
(Delila, se Dalila)
Delos gresk øy; delisk
(Delph(o)i, se Delfi)
Demeter gresk gudinne for fruktbarhet og jordbruk
Demokrit 400–300-tallet f.Kr.) gresk filosof
Demostenes(384–322 f.Kr.) gresk taler
den andre verdenskrigen el. (den) annen verdenskrig el. 2. verdenskrig / (den) andre verdskrigen el. 2. verdskrigen
den blodige søndagen, nyno. også sundagen, 1 betegnelse på det som skjedde søndag 22. januar 1905 (9. januar etter russisk tidsregning) i St. Petersburg; 2 betegnelse på det som skjedde i Derry i Nord-Irland søndag 30. januar 1972
den flygende hollender / den flygande hollendaren sagnskikkelse
den hellige/heilage Eligius (ca. 590–660) Flanderns apostel
den industrielle revolusjon/revolusjonen
Den augsburgske konfesjon/konfesjonen, luthersk bekjennelsesskrift; = Confessio Augustana
Den bataviske republikk/republikken navn på Nederland under den franske okkupasjonen 1795–1806
Den europeiske union/unionen = EU
Den forbudte by / Den forbodne byen del av Beijing
Den gylne bulle/bullen ungarsk frihetsbrev av 1222
Den gylne horde/horden mongolveldet i Øst-Europa 1200–1400
Den himmelske freds plass, se Himmelfredsplassen
Den internasjonale domstolen i Haag el. Haagdomstolen
Den kinesiske mur/muren = Den store mur/muren
Den polske korridor/korridoren landstrekning som gav Polen adgang til Østersjøen
Den røde armé / Den raude armeen populært navn på hæren i Sovjetunionen
Den spanske mark/marka provins i Karl den stores rike
Den store mur/muren = Den kinesiske mur/muren
Den store urotida, bokmål også urotiden = Smutnoje vremja, periode i russisk historie, 1598–1613
Den tarpeiske klippe/knausen del av Kapitol, oppkalt etter Tarpeia, en ung kvinne
Den tyske orden/ordenen ridderorden og statsdannelse i Baltikum
Deng Xiaoping (1904–1997) kinesisk politiker
Descartes, René fr. filosof, = Cartesius; kartesianer/kartesianar, kartesiansk el. kartesisk
Desideria (1777–1860) svensk-norsk dronning
Det fjerne østen/austen de landene i Asia som vender mot Stillehavet
Det hvite hus / Det kvite huset presidentpalasset i Washington D.C.
Det karibiske hav/havet el. Karibhavet
Det kvite huset (nyno.) presidentpalasset i Washington D.C.
Det nære østen/austen = Midtøsten
Det schmalkaldiske forbund/forbundet tysk protestantisk forbund
Det ville vesten om forhold og områder i USA
Devi hinduisk gudinne
Diana romersk månegudinne
Diaz, Bartholomeu (1450–1500) portugisisk sjøfarer
Didrik av Bern Teoderik den stores navn i germanske heltesagn
(Diem, se Ngo Dinh Diem)
Dien Bien Phu slagsted i Vietnam 1954
(Diespiter, se Jupiter)
Diofantos (fra/frå Alexandria) ( ca. 300 e.Kr.) gresk matematiker; diofantisk
Diogenes (fra/frå Sinope) (300-tallet f.Kr.) gresk filosof
Diokletian (ca. 243–313) romersk keiser
Dion (fra/frå Prusa) (ca. 40–120) gresk filosof og taler, =
Dion Krysostomos
Dion Kassios (ca. 155–235) gresk historiker
Dion Krysostomos = Dion fra Prusa
Dionysios navn på en rekke personer fra oldtiden
Dionysos gresk gud for vin og fruktbarhet, svarer til den romerske guden Bacchus; dionysisk
Dionysosteat(e)ret amfiteater i Aten
Dipylonporten port i Aten; dipylon dobbeltport
Ditmarsken historisk bonderepublikk, under vekslende tysk og dansk overhøyhet, nå del av Schleswig-Holstein i Tyskland
Djengis Khan (ca. 1162–1227) mongolsk erobrer
Dmitrij russiske storfyrster
Dmitrij Donskoj (1350–89) russisk storfyrste
Dolgorukij russisk fyrsteslekt
(Dolgorukov, se Dolgorukij)
Domen heksefjell i Finnmark
Domenico Theotocopoulos (1541–1614) spansk maler, = El Greco
dominatet navn på det eneveldige romerske keiserdømmet fra og med Diokletian
Dominikus (1173–1221) stifter av dominikanerordenen, = Domingo de Guzmán
dominus betegnelse på de romerske keiserne
Domitian(51-96) romersk keiser
Domstolen i EU
Donatello (S) (1386–1466) italiensk billedhogger
Donatus, Ælius (300-tallet) romersk grammatiker
Doria, Andrea 1 (1468–1560) sjøfarer fra Genova; 2 italiensk
passasjerskip som 1956 sank utenfor kysten av USA etter kollisjon med det svenske skipet Stockholm
Dorotea dansk-norske kongsdøtre og dronninger
Dorothe Engelbretsdotter (1634–1716) norsk dikter
Dorpat tysk og svensk navn på Tartu, by i Estland
-dotter, -datter: -dotter er obligatorisk form til ca. 1700,
dessuten Dorothe Engelbretsdotter
Dracula = Vlad Tepesj
drakme gresk historisk mynt
Draupne kostbar ring i norrøn mytologi
drottsete historisk embetstittel i Danmark, Norge og Sverige
(Dsjengis-khan, se Djengis Khan)
Dubrovnik historisk republikk, by i Kroatia, italiensk navn Ragusa
Duncan konger i Skottland
Durga hinduisk gudinneskikkelse
Duvalier, François (1907–71) haitisk diktator, = Papa Doc
Duvalier, Jean-Claude (1951–) haitisk diktator, = Baby Doc
Dybbøls skanser/skansar festningsverk i Sønderjylland
Dyre Vå sagnfigur fra Telemark
Dyvlin norrønt navn på Dublin
Dødehavet/Daudehavet innsjø mellom Israel og Jordan

[Til toppen]

E

Eben-Eser = Hjelpesteinen, stein reist av profeten Samuel
Eberhard tyske fyrster
Eda skanse festningsverk i Värmland
Edessa oldtidsby i Osroene, nå Urfa i Tyrkia
Edfu by i Egypt
Edgar engelske konger
edil romersk embetstittel
Edmund engelske konger
Edmund Jernside(død 1016) engelsk konge
Edom land sør for Jødeland; edomitt, edomittisk
(Edrisi, se al-Idrisi)
Edvard engelske konger
Edvard Bekjenneren/Vedkjennaren (ca. 1003–66) engelsk konge
Edvin (ca. 585–633) konge av Northumberland
(Edward engelske konger, se Edvard)
EF-domstolen
Efesos by i Jonia; efeser/efesar
efor embetstittel i Sparta
Egbert konge av Wessex 802–39
Eggert Ólafsson (1726–68) islandsk dikter og naturforsker
Egil Skallagrimsson (900-tallet) islandsk høvding og skald
(Ehrenburg, se Erenburg)
Eidsivating(et) lagting i middelalderen
Eidsivatingslova/Eidsivatingsloven norsk landskapslov fra middelalderen
Eidsvollsbygningen
Eidsvollsgrunnloven/Eidsvollsgrunnlova el. –loven, eidsvollsmann
Eikaberg nå Ekeberg i Oslo
Einar kongsmåg (død 1205) norsk stormann, også kalt Einar prest
Einar Sigurdsson Rangmunn el. Vrangmunn (død ca. 1022); orknøyjarl Einar Tambarskjelve (63) (ca. 980 – ca. 1050) norsk stormann
(Eirik, se også Erik)
Eirik norske konger
Eirik Blodøks (900-tallet) norsk konge; Eirikssønnene/-sønene
Eirik (Lade)jarl (ca. 964 – ca. 1024) styrte Norge sammen med broren Svein
Eirik Magnusson (1268–99) norsk konge
Eirik Oddsson (1100-tallet) islandsk historieskriver
Eirik Raude den første landnåmsmannen på Grønland
(Eirinaios) se Irineus.
Eisenstein, Sergej (1898-1948) sovjetisk filmskaper
(ejubider, se ajubider)
(Ekaterina, se Katarina)
Ekbatana borg og by i Media, nå Hamadan i Iran
(Ekhnaton, se Aknaton)
El Greco (1541–1614) spansk maler, = Domenico Theotocopoulos
(El-Mansur, se al-Mansor)
Elam oldtidsland øst for Sumer; elamitt, elamittisk
Eldorado sagnland i Sør-Amerika
Eldrimne Andrimnes gryte
Elea gresk by i Italia; eleat, eleatisk
Eleaskolen, nyno. også -skulen filosofisk skole
Elektra datter av Agamemnon
Eleonore av Akvitania (1122–1204) fransk og engelsk dronning
(Eleonore Christine, se Leonora Kristina)
(Elfsborg, se Älvsborg)
Elgeseter kloster i Nidaros
Eli jødisk dommer og øversteprest
Elia jødisk profet
(Elias, se Elia)
Elieser Abrahams tjener
Eligius, den hellige/heilage (ca. 590–660) Flanderns apostel
(Elisa, se Elisja)
Elisabet europeiske fyrstinner og dronninger, bl.a. Elisabet 1
Elisabet Charlotte (1652–1722) hertuginne av Orleans
(Elisaveta, se Elisabet)
Elisja jødisk profet
Elivågene/Elivågane elver i norrøn mytologi
(Elizabeth engelske dronninger, se Elisabet)
Ella (død 867) konge av Northumberland
Ellisiv (1000-tallet) norsk dronning
Elsass tysk navn på Alsace i Frankrike; elsasser/elsassar, elsassisk
Elsass-Lothringen (tysk) = Alsace-Lorraine (fransk)
Elvesysla el. Elvesyssel den sørligste halvdelen av Ranrike
Elysion (gresk) el. Elysium (latin)lykkested i gresk-romersk mytologi; elys(e)isk
(Emanuel portugisiske konger, se Manuel)
Embla den første kvinnen i norrøn mytologi
(Endre ungarske konger, se Andreas)
Engelbrekt Engelbrektsson (død 1436) svensk opprørsleder
Eos morgenrødens gudinne i gresk mytologi
Epaminondas (ca. 420 – 362 f.Kr.) gresk hærfører og statsmann
Epeiros landskap i Hellas, nå Ípiros som region i Hellas
(Ephesus, se Efesos)
Epidauros oldtidsby i Hellas
Epikarmos (ca. 540–450 f.Kr.) gresk dikter
Epiktet (ca. 55–138) gresk filosof
Epikur (ca. 341–270 f.Kr.) gresk filosof
Erasmus fra/frå Rotterdam el. Erasmus Roterodamus (ca. 1466–1536) nederlandsk teolog
Eratostenes (ca. 275–194 f.Kr.) gresk astronom og matematiker
Erek Bibelens navn på Uruk, by i Mesopotamia
Erekteion tempel på Akropolis i Aten
Eremitasjen (museum i St. Petersburg
Erenburg, Ilja (1891–1967) sovjetisk forfatter
Erik danske og svenske konger
Erik av Pommern dansk-norsk-svensk-konge
Erik den hellige/heilage (1100-tallet) svensk konge
Erik Eiegod dansk konge 1095–1103
Erik Seiersæl/Sigersæl (død ca. 995) svensk konge
Erkebispegården/Erkebispegarden i Bergen og Nidaros
Erling Skakke (1100-tallet) norsk jarl og partileder
Erling Skjalgsson (ca. 975–1028) norsk stormann
Eros gresk kjærlighetsgud
Eryx fjell og oldtidsby på Sicilia, italiensk Erice
(Esaias, se Jesaja)
Esekiel jødisk profet
(Esmail, se Ismail)
Esop el. Æsop (500-tallet f.Kr.) gresk fabeldikter
Esra jødisk profet
Ester jødisk kvinne
(Ethelstan, se Adalstein)
Etruria etruskernes land i Italia; etrusker/etruskaretruskisk
(Eu-, se også Ev-)
EU = Den europeiske union/unionen
Euboia gresk øy, nå Évvia
Euklid el. Evklid gresk matematiker; euklidsk el. evklidsk
EU-kommisjonen
EU-parlamentet
EU-rådet
Eufrat elv i Mesopotamia
Eugénie (1826–1920) fransk keiserinne
Eugenius paver
Euklid el. Evklid gresk matematiker; euklidsk el. evklidsk
Euripides el. Evripides(400-tallet f.Kr.) gresk dikter
Europa 1 verdensdel; 2 gresk sagnfigur
europeiske union/unionen, Den = EU
(Ev-, se også Eu-)
Evdoksos (fra/frå Knidos) (409–356 f.Kr.) gresk astronom og matematiker
Evklid el. Euklid gresk matematiker; evklidsk el. euklidsk
Evripides el. Euripides(400-tallet f.Kr.) gresk dikter
Evrybiades(400-tallet f.Kr.) spartansk hærfører
Evrydike gresk gudinne, Orfevs' hustru
Evrystevs gresk sagnkonge
Evterpe musikkens muse
(Ey- norrøne navn, se Øy-)
(Ezra, se Esra)

[Til toppen]

F

Fabius Maximus Cunctator (død 203 f.Kr.) romersk hærfører og konsul
(Fadme, se Fåvne)
(Faedra se Fedra)
(Faedrus, se Fædrus)
Faeton i gresk mytologi sønn av solguden Helios
(Fáfnir, se Fåvne)
(Faidra, se Fedra)
faktori handelsetablissement i fremmed land
falanks gresk og makedonsk slagoppstilling
Farnese italiensk fyrsteslekt
Faros øy med fyrtårn utenfor Alexandria i Egypt
Faruk (1920–65) egyptisk konge
Fatima Muhammeds datter
fatimidene/fatimidane arabisk dynasti 909–1171 i Nord-Afrika; fatimidisk
februarrevolusjonen i Frankrike 1848
Fedra tragisk skikkelse i gresk mytologi
fehirde skattmester i norrøn tid
(Feidias se Fidias)
Feisal irakiske konger; saudiarabisk konge
(Felipe spansk konger, se Filip)
fellah arabisk jordbruker
(Fenikia, se Fønikia)
Fenre el. Fenresulven uhyre i norrøn mytologi
Fensal boligen til Frigg
Ferdinand europeiske fyrster, konger og keisere
(Fernando spanske konger, se Ferdinand)
Fidias (400-tallet f.Kr.) gresk billedhogger
Filadelfia by i Lydia
Filip 1 europeiske fyrster og konger; 2 bibelske personer
Filippa (av England) (1394–1430) dansk-svensk-norsk dronning
Filippi oldtidsby i Makedonia; filipper/filippar
Filippus Simonsson (død 1217) norsk baglerkonge
Filistea el. Filisterland land vest for Jødeland; filister/filistar, filistisk
Filon to greske oldtidsfilosofer
Fimreite slagsted i Sogn
Finmarkens amt nå Finnmark fylke
Finneloftet bygning på Voss
Finnmark samenes gamle områder i Nord-Skandinavia
Firdafylke gammelt vestnorsk fylke
Firdausi ca. 935–1020) persisk dikter
(Firdusi, se Firdausi)
Fiskerhalvøya/Fiskarhalvøya på Kolahalvøya
Fiume italiensk navn på Rijeka, by i Kroatia
Fjellner, Anders (1795–1876) samisk prest og dikter
fjerne østen/austen, Det de landene i Asia som vender mot Stillehavet
Fjodor russiske tsarer
Flandern historisk grevskap, omfatter deler av dagens Frankrike, Belgia og Nederland; flamsk
Floke Vilgerdsson (800-tallet) norsk viking
Flora romersk blomstergudinne
flygende hollender, den / den flygande hollendaren (sagnskikkelse
Flæmingjaland norrønt navn på Flandern
Foibos = Apollon, gresk gud
(Foinikia, se Fønikia)
Fold(en)/Fold(a) nå Oslofjorden
Folkeforbundet/Folkesambandet opprettet etter 1. verdenskrig, forløper for FN
folkepartiet om noen romerske politikere (populares)
Folketinget dansk nasjonalforsamling
folketribun tillitsmann for plebeierne i det gamle Roma
folkungætta, bm. også -ætten svensk stormannsætt
For-Asia/Fram-Asia som oftest: Lilleasia, Iran og Arabia
For-Pommern/Fram-Pommern Pommern vest for Oder
forbudte by / forbodne byen, Den del av Beijing
forbundsfellekrigen 1 Atens krig 357–355 f.Kr. mot forbundsfeller i Hellas; 2 Romas krig 91-88 f.Kr. mot forbundsfellene i Italia
forbundsfeller/sambandsbrør (latin: socii) (338–90 f.Kr.) betegnelse på overvunne folk i Italia uten romersk borgerrett
Forindia/Framindia = India, Pakistan og Bangladesh
Formannskapet i EU
formannskapsloven/formannskapslova el. -loven (63) lov av 1837 om kommunalt selvstyre
Formosa tidligere navn på Taiwan
Fortuna romersk skjebnegudinne
Forum Romanum torg i Roma, også kalt bare Forum
(Forvirringens tid, se Den store urotida)
Fosna nå Kristiansund
Fosnakulturen norsk steinalderkultur
Framindia, se Forindia
(Francesco italienske fyrster, se Frans)
Franciscus el. Frans av el. fra/frå Assisi (1182–1226) italiensk helgen; fransiskaner/fransiskanar, fransiskanerordenen/fransiskanarordenen
Francke, August Hermann (1663–1727) tysk teolog
(François, franske konger, se Frans) (63)
Franken historisk landskap i Tyskland; franker/frankar, frankisk, frankerriket/frankarriket
Frankland norrønt navn på frankerriket
Frans europeiske fyrster, konger og keisere
Frans el. Franciscus av el. fra/frå Assisi (1182–1226) italiensk helgen; fransiskaner/fransiskanar, fransiskanerordenen/fransiskanarordenen
Fransk Ekvatorial-Afrika nå delt i de selvstendige statene Gabon, Kongo-Brazzaville, Den sentralafrikanske republikk og Tsjad
Fransk Kongo tidligere fransk koloni, nå Kongo-Brazzaville
Fransk Somaliland nå Djibouti
(Franz, se Frans)
freden i el. ved Brömsebro el. Brömsebrofreden
freden i Knäred el. Knäredfreden fredsslutning 1613 etter Kalmarkrigen
freden i København el. Københavnfreden
freden i Westfalen el. Westfalfreden
(Frederik dansk-norske og danske konger, se Fredrik)
Frederiksborg slott i Danmark
Fredrik europeiske fyrster, konger og keisere
Fredrik Barbarossa (1122–90) tysk keiser
Fredrik Vilhelm konger i Preussen
Fredrik Vilhelm den store (1620–88) kurfyrste i Brandenburg
Fredrikshald nå Halden
Fredriksten festning ved Halden
Fredriksvern nå Stavern
Fridtjov den frøkne helten i en oppdiktet romantisk saga
(Friedrich fyrster, konger og keisere, se Fredrik)
Friesland frisernes land ved Nordsjøkysten; friser/frisar,frisisk
Frigg norrøn gudinne
Friis, Peder Clausson (1545–1614) norsk prest og forfatter
Frostating(et) lagting i middelalderen
Frostatingslova/Frostatingsloven norsk landskapslov fra middelalderen
fru Inger til Austrått (ca. 1475–1555) norsk adelsdame, = Ingjerd Ottesdotter Rømer
Frunze sovjetisk navn på Bisjkek, hovedstad i Kirgisistan, førsovjetisk navn Pisjpek
Frygia oldtidslandskap i Lilleasia; fryger/frygar, frygisk, frygerriket/frygarriket
Frøy sønn av Njord
Frøya datter av Njord
Fuad egyptiske konger
Fujiwara japansk adelsslekt
Fyrisvollene/Fyrisvollane enger ved Uppsala
(Fædra, se Fedra)
(Føbus, se Foibos)
Fønikia oldtidsland nord for Palestina
Føniks hellig fugl i gresk mytologi
Fåvne uhyre i nordisk heltesagn

[Til toppen]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.05.2004 | Oppdatert:30.01.2024