Klarspråkskurs

Her finner du informasjon om e-læringskurs og ordinære klarspråkskurs. 

E-læringskurs i klarspråk

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet har laget et e-læringskurs i klarspråk: Den gylne pennen. Kurset er en del av programmet På nett med læring, som Difi har ansvar for. Målgruppa for kurset er offentlig ansatte som skriver mye i arbeidet.

Kurset omfatter både fagstoff og oppgaver. Det er delt inn i fem moduler (målgruppe, formål, struktur, setninger, ord) pluss introduksjon, og en egen modul for ledere.

Kurset fungerer som en første innføring i klarspråk og skal kunne dekke behovet for generelle bevisstgjørings- og inspirasjonskurs i klarspråk i offentlig sektor. 

Kurset er tilgjengelig på felles digital læringsplattform i staten.

Gå rett til e-læringskurset Den gylne pennen 

Klarspråkskurs med kursholder (for statsorganer)

Språkrådets klarspråkskurs bygger på klarspråksprinsippene fra nettkurset «Den gylne pennen» og på tekster som statsorganene selv har skrevet. Kursene våre skal først og fremst være hjelp til selvhjelp. De bør derfor være en del av et større og mer forpliktende arbeid som statsorganene utfører selv. Lederforankring er nødvendig. 

Nettkurset «Den gylne pennen» er ment å skulle dekke behovet for generell informasjon, inspirasjon og bevisstgjøring. Derfor tilbyr vi ikke lenger generelle klarspråkskurs.

Siden vi har begrenset kapasitet, må vi prioritere de oppdragene som vi mener vil ha størst effekt. 

Det må være minst 20 deltakere på et klarspråkskurs. Alle som skal delta, må først ta nettkurset «Den gylne pennen»

Til alle som vurderer å søke om klarspråkskurs

1 Før dere søker: Ta nettkurset «Den gylne pennen». Vurder om nettkurset dekker behovet deres her og nå.

2 Hvis det viser seg at nettkurset ikke er tilstrekkelig: Finn ut hva dere vil oppnå med et klarspråkskurs fra Språkrådet i tillegg. Formuler et mål som er mer konkret enn «bli bedre til å skrive klart» eller «bli mer bevisst på språkbruken».

3 Finn ut hvordan dere vil følge opp et klarspråkskurs fra Språkrådet. Lag en plan for språkarbeidet.

4 Sørg for at både kurset og planen har den nødvendige lederforankringen.

5 Fyll ut søknadsskjemaet nedenfor og send det til stat@sprakradet.no. Skriv «Søknad om klarspråkskurs» i emnefeltet.

Søknad om klarspråkskurs (bokmål)
Søknad om klarspråkskurs (nynorsk)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter