Rapportar og spørjeundersøkingar om terminologi og fagspråk

På denne sida finn du ei oversikt over rapportar og spørjeundersøkingar om terminologi og fagspråk som Språkrådet står bak eller har medverka til. Rapportane og undersøkingane er nyttige for deg som vil vite meir om korleis situasjonen er for norsk terminologi og fagspråk.

Rapportar

Spørjeundersøkingar

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.05.2008 | Oppdatert:14.01.2021