Statsspråk 3/2019

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Gammel datamaskinFra prosatekst til dialog
Har digitaliseringa ført til større oppmerksomhet om språk? Ja, svarer både Sintef og skatteetaten.

Kort om forkortingar
Korleis er det med desse forkortingane? Skal dei t.d. skrivast med eller utan punktum? Her finn du svar på nokre vanlege spørsmål m.m.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter