ISO-standarder om terminologiarbeid

Det fins en rekke ISO-standarder som er nyttige i terminologi- og begrepsarbeid. Her finner du en oversikt over de viktigste.

Flere av standardene er fastsatt som norsk standard (NS), og titlene er oversatt til norsk. Det er imidlertid få av standardene som er oversatt i sin helhet, og med mindre noe annet er angitt i lista, er standarden på engelsk.

Standarder om prinsipper og metoder i terminologiarbeid

NS-ISO 704 Terminologiarbeid – Prinsipp og metodar er en av de grunnleggende standardene for terminologiarbeid. Standarden fastsetter de grunnleggende prinsippene og metodene for utarbeiding og sammenstilling av terminologier. Standarden er på norsk.

ISO 860 Terminology work – Harmonization of concepts and terms spesifiserer en metode for harmonisering av begreper, begrepssystemer, definisjoner og termer.

ISO 1087-1:2019 Terminology work and terminology science – Vocabulary

ISO 29383:2010 Terminology policies – Development and implementation (under revisjon)

Standarder om utarbeiding og utforming av terminologisamlinger

NS-ISO 10241-1:2011 Terminologiske oppslag i standarder – Del 1: Generelle krav og presentasjonseksempler

NS-ISO 10241-2:2012 Terminologiske oppslag i standarder – Del 2: Tilpassing av standardiserte terminologiske oppslag

ISO 12199:2000 Alphabetical ordering of multilingual terminological and lexicographical data represented in the Latin alphabet

ISO 12615:2004 Bibliographic references and source identifiers for terminology work

NS–ISO 12616:2002 Oversettelsesrettet terminografi (standarden er på norsk)

NS-ISO 15188:2019 Retningslinjer for prosjektledelse for terminologistandardisering

ISO 24156-1 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML — Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work

Standarder om datamaskinell støtte på terminologiområdet

ISO 12620:2019 Management of terminology resources — Data category specifications

NS-ISO 16642:2017 Datamaskinelle anvendelser i terminologi – Rammeverk for tekstmerking av terminologi

ISO 26162-1:2019 Management of terminology resources — Terminology databases — Part 1: Design

ISO 26162-2:2019 Management of terminology resources — Terminology databases — Part 2: Software

NS-ISO: NS-ISO 30042:2019 Forvaltning av terminologiressurser – Utvekslingsformat for termbaser (TBX)

Andre relevante språkstandarder

ISO 639-1:2002 Koder for representasjon av navn på språk – Del 1: Tobokstavskode

ISO 639-2:1998 Koder for representasjon av navn på språk – Del 2: Trebokstavskode

ISO 639-3:2007 Koder for representasjon av navn på språk – Del 3: Trebokstavskode for omfattende dekning av språk

NS-ISO 639-4:2010 Koder for representasjon av navn på språk – Del 4: Generelle prinsipper for koding av representasjon av navn på språk og beslektede entiteter, og retningslinjer for anvendelse

Norske forvaltningsstandarder

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet flere forvaltningsstandarder som gjelder terminologi- og begrepsarbeid, blant annet

  • Forvaltningsstandard for omgrepsbeskrivingar (2019)
  • Forvaltningsstandard for omgrepskoordinering (2013, under revisjon)

Disse standardene finner du i Digitaliseringsdirektoratets referansekatalog. Alle de norske forvaltningsstandardene er på norsk.

Du finner flere relevante ISO-standarder på https://www.iso.org/ics/01.020/x/.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter