Tegnspråk

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk og gir veiledning om språkloven.

  • Vi veileder offentlige organer om hvordan de best kan fremme og verne norsk tegnspråk, og om hvordan det offentlige kan bidra til god praksis på tegnspråkfeltet i samarbeid med relevante aktører.
  • Vi koordinerer arbeidet slik at ulike deler av offentlig sektor tar sitt sektorspesifikke ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk.
  • Vi svarer på spørsmål om tegnspråk.
  • Vi samarbeider med fagmiljøer og interesseorganisasjoner.
  • Vi informerer om bruk av tegnspråk i ulike sammenhenger.
  • Vi informerer om opplæring i tegnspråk.
  • Vi informerer om tegnspråkbrukeres språklige rettigheter.

Norsk tegnspråk er Norges nasjonale tegnspråk. Som språklig og kulturelt uttrykk er norsk tegnspråk likeverdig med norsk. Norsk tegnspråk er et fullverdig språk. Det betyr at det skal kunne brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnslivet, og at det har et spesialisert ordforråd.

Norsk tegnspråk må ikke sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av de mange språkene som benyttes i Norge.

Norsk tegnspråk har en grunnleggende verdi, blant annet som identitetsmarkør og kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet, uavhengig av språkbrukernes hørselsstatus. Norsk tegnspråk er en del av den norske kulturarven og en del av det språklige mangfoldet i Norge.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.10.2011 | Oppdatert:09.12.2021