Tegnspråk

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk. Her er de viktigste arbeidsfeltene våre:

  • Vi svarer på språkspørsmål om tegnspråk.
  • Vi samarbeider med fagmiljøer og interesseorganisasjoner.
  • Vi informerer om bruk av tegnspråk i ulike sammenhenger.
  • Vi informerer om opplæring i tegnspråk.
  • Vi informerer om tegnspråkbrukernes språklige rettigheter.

Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger og alle deler av samfunnslivet, og at det har et spesialisert ordforråd.

Tegnspråk må ikke sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn.

Tegnspråk har en grunnleggende verdi, blant annet som identitetsmerke og kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og en del av det språklige mangfoldet i landet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.10.2011 | Oppdatert:14.01.2021