Terminologiens terminologi

Møter du på mange fremmedord eller faguttrykk i tekstene om terminologi og fagspråk? Her er en ordliste som kan hjelpe deg.

Også faget terminologi har sin egen terminologi. Her finner du et forenklet utdrag av Terminologiens terminologi [pdf]. Dette er en ordliste over de viktigste begrepene innenfor terminologisk metode og terminologiarbeid.

Hvert begrep i ordlista er beskrevet i en termpost som inneholder følgende informasjon: anbefalt term, synonym, definisjon og merknad.

Ordlista finnes også i en fullstendig versjon. Den er tilgjengelig i en termbase på adressen http://nordterm.iterm.dk/login.php. Du kan logge på med brukernavn NS og passord NS.

Den fullstendige versjonen av ordlista finner du også i rapporten NORDTERM 13: Terminologiens terminologi på nordisk fra 2005. Den er basert på standarden NS-ISO 1087–1:2000 Terminologiarbeid - Ordliste - Del 1: Teori og anvendelser.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.11.2010 | Oppdatert:14.01.2021