Språkteknologi og språkpolitikk

Å sikre god språkteknologi på norsk er en viktig del av norsk språkpolitikk.

Skal norsk være det samfunnsbærende språket i Norge, må det kunne benyttes i alle språkteknologiske løsninger. Løsningene må ha støtte for det norske dialektmangfoldet og må kunne fungere både på nynorsk og bokmål.

Språkteknologiske løsninger får en stadig større plass i livet vårt hjemme og på jobb. Skal vi ha god nytte av søketjenester, prateroboter, smarthøyttalere og stemmestyrt veibeskrivelse, må disse løsningene fungere godt på norsk.

Språkrådet arbeider for at kvaliteten på norsk språkteknologi skal være så høy som mulig, og for at løsningene skal være best mulig tilpasset det norske språksamfunnet.

Vi deltar i internasjonalt samarbeid og utveksler erfaringer med andre land på størrelse med vårt eget, blant annet med sikte på å innlemme norsk i en felleseuropeisk løsning for maskinoversettelse. Se mer om internasjonalt samarbeid.

Språkpolitikk på tvers av sektorer

Norsk språkteknologi er også avgjørende for en vellykket digitalisering av offentlig sektor i Norge, og for at vi i det hele tatt skal kunne dra nytte av den rivende utviklingen innen kunstig intelligens. Språkrådet informerer om hvordan ny språkteknologi bør utformes med tanke på oppfylling av de språkpolitiske kravene.

Strategidokumentene Én digital offentlig sektor og Nasjonal strategi for kunstig intelligens omtaler språklige grunnlagsressurser og språkteknologi som et vilkår for vellykket digitalisering av offentlig sektor. Verdien av grunnlagsressurser blir også påpekt i Digitaliseringsrundskrivets anbefalinger om åpne språkdata.

Skal vi nå målene for den norske språkpolitikken, må hver sektor ta ansvar for å tilgjengeliggjøre språkdata fra sitt fagområde til bruk i opplæringa av språkteknologisk programvare. Ta kontakt med Språkrådet for informasjon om hvordan offentlige etater kan gjøre egne språkdata tilgjengelige for språkteknologi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.01.2021 | Oppdatert:07.01.2021