Språk i næringslivet

Nærings- og arbeidslivet er en arena der stadig flere språk møtes. Språkrådet har tips til hvordan du kan sette i gang et klarspråksprosjekt i næringslivet, og vi gir praktiske råd for språkbruk i arbeidshverdagen. Vi har også mer informasjon om norske bedrifters bruk av engelsk og norsk og folks holdninger til reklame på engelsk. 

Lurer du på hva som kreves for å sette i gang et klarspråksprosjekt?

Språkrådet har samlet gode råd for hvordan et klarspråksprosjekt kan organiseres og gjennomføres. Rådene er basert på erfaringer fra klarspråksarbeid i både privat og offentlig sektor. Språkrådet kan også tilby rådgivning i forbindelse med slikt arbeid.

Hva kan Språkrådet tilby?

Språkrådet kan tilby råd og veiledning i planleggingen og gjennomføringen av et klarspråksprosjekt. Vi kan for eksempel bistå tidlig i planleggingsfasen og gi råd og veiledning til prosjektgruppa i prosjektfasen. Vi kan også tilby veiledning og praktiske råd om terminologiarbeid når dette inngår i klarspråksarbeidet.

Trenger du gode råd for språkvalg i arbeidshverdagen?

Språkrådet har i samarbeid med NHO utarbeidet enkle retningslinjer for språkvalg i nærings- og arbeidslivet.

Vil du vite mer om språkforholdene i nærings- og arbeidslivet?

Språkrådet har fått gjennomført undersøkelser om forholdet mellom engelsk og norsk i norske bedrifter. Vi har også sett på folks holdninger til reklame på engelsk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2008 | Oppdatert:18.03.2022