Aktuell term: strømkompensasjon

No image

I vinter ga den rekorddyre strømmen prissjokk for både privatpersoner og virksomheter. Dette førte til at regjeringen innførte en strømkompensasjonsordning, en ordning som nå er forlenget til utgangen av mars 2023.

Når nye begreper oppstår, slik som når denne ordningen ble opprettet, dannes det ofte flere termer for å benevne innholdet. Det har også vært tilfellet for dette begrepet, og både strømstøtte, strømkompensasjon og kompensasjon for strøm brukes.

En annen ting er at begreper og tilhørende termer ikke eksisterer i et vakuum, men hører til et eget felt med relaterte begreper. De fleste av oss betaler strømregningen uten å tenke så mye over hva det er som inngår i det vi betaler. Men med innføringen av strømkompensasjon ble plutselig dette mer aktuelt, og det viste seg at begrepene ikke nødvendigvis var så lette å forstå.

Strømkompensasjon kan defineres som støtte husholdningene får til ekstraordinære strømkostnader ved at de får et direkte fratrekk på strømregningen. Ekstraordinære strømkostnader vil si en gjennomsnittlig spotpris for kraft en måned på over 70 øre per kilowattime.

I henhold til § 4 av strømstønadsloven er det nettkunder som har egne strømmålere, og som er «rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet», som har rett til stønad etter strømkompensasjonsordningen.

For å forstå hva som gjemmer seg bak termen strømkompensasjon, må en dermed forstå begreper som ‘spotpris’, ‘nettkunde’, ‘husholdningskunde’ og ‘nettselskap’, for å nevne noen. Videre sier strømstønadsloven § 6 at

«Stønaden skal komme til fradrag i fakturert nettleie fra nettselskapet. Dersom nettleien faktureres separat og stønaden overstiger nettleien, skal det overskytende beløp utbetales til kunden senest ved fakturaforfall. Ved gjennomfakturering skal kraftleverandør sørge for at utbetaling til sluttkunden skjer gjennom fradrag på faktura. Dersom stønadsbeløpet overstiger nettleien, skal nettselskapet overføre overskytende beløp til kraftleverandøren.»

Dette betyr at ‘nettleie’, ‘overskytende beløp’, ‘gjennomfakturering’ og ‘kraftleverandør’ også er begreper som er tett relatert til ‘strømkompensasjon’, og som må forstås om en fullt ut skal skjønne hva kompensasjonsordningen går ut på.

Eksempelet med termen strømkompensasjon er en god illustrasjon på at begrepshåndtering og terminologiarbeid ofte kan bli omfattende og innfløkt, og også at det kan være utfordrende å kommunisere faglig kunnskap på en forståelig måte til folk som ikke er spesielt interessert i fagområdet, men som trenger å forstå litt om hvordan det henger sammen at strømregningen blir som den blir.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.06.2022 | Oppdatert:27.06.2022