Skrivemåten av stedsnavn

Det finnes regler for skrivemåten av stedsnavn. Disse reglene finner vi i Lov om stadnamn (stedsnavnloven).

Stedsnavnloven gir regler for

  • hvordan navnene skal skrives
  • hvem som fastsetter skrivemåten
  • hvem som har plikt til å bruke de vedtatte skrivemåtene
  • hvem som har rett til å reise navnesaker
  • hvem som har rett til å uttale seg i navnesaker
  • hvordan saksbehandlingen skal foregå når man skal fastsette en offisiell skrivemåte
  • hvem som har klagerett når skrivemåten av et stedsnavn er fastsatt.

Det er også utarbeidet en forskrift til loven og en veiledning med kommentarer til lovteksten og forskriften. Disse tekstene forklarer nærmere hvordan loven skal forstås og praktiseres, og kommer med nærmere definisjoner av ord og uttrykk som er brukt i lovteksten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter