Statsspråk 2/2019

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Kvinne med mobiltelefon | Foto: iStock/JuanmoninoKven skriv du til?
Da Utlendingsnemnda (UNE) stilte seg sjølv dette spørsmålet, vart det fart på klarspråksarbeidet. Vinnaren av statens klarspråkspris 2018 rår andre fagorgan til å tenkje nøye over målgruppene sine.

Felles løsninger krever felles begrepsforståelse
Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB) står bak a-ordningen, en felles løsning som samordner innrapportering av opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold. Opplysningspliktige, som før måtte fylle ut fem ulike skjemaer, kan nå rapportere alt på ett sted elektronisk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.05.2019 | Oppdatert:16.05.2019