Språklova

Språklova gjev stort sett konkrete plikter til statsorgana når det gjeld veksling mellom bokmål og nynorsk, medan kommunane i denne samanhengen har rettar. Fylkeskommunane har både plikter og rettar.

Lova skal sikre at alle offentlege organ

  • tek ansvar for å bruke, utvikle og styrke bokmål og nynorsk
  • kommuniserer på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa
  • følger den offisielle rettskrivinga for bokmål og nynorsk

Reglane gjeld for

  • statsorgan og fylkeskommunar som har gjort vedtak om å vere språkleg nøytrale
  • den administrative verksemda ved universitet og statlege høgskolar, andre statlege skolar, vidaregåande skolar, domstolane, forliksråda og påtalemakta

  • Les meir på språklov.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.11.2003 | Oppdatert:03.06.2022