Språkrådets kompetanseprøver

Språkrådet held kompetanseprøver for språkkonsulentar, både i nynorsk og bokmål. Dei konsulentane som greier prøva, er svært gode korrekturlesarar, språkvaskarar og omsetjarar frå bokmål til nynorsk som Språkrådet kan gå god for.

Statsorgan som ønskjer det, kan ta kontakt med Språkrådet og be om å få ei liste med namn på desse konsulentane.

Prøvene har vore haldne omtrent annakvart år. Sist var 12. mars 2016.

Nye kompetanseprøver vil bli haldne laurdag 24. november 2018. Oppdatert informasjon om påmelding og kvalifikasjonskrav vil bli publisert på desse sidene over sommaren.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter