Språkrådets kompetanseprøver

Språkrådet held kompetanseprøver for språkkonsulentar, både i nynorsk og bokmål. Dei konsulentane som greier prøva, er svært gode korrekturlesarar, språkvaskarar og omsetjarar frå bokmål til nynorsk som Språkrådet kan gå god for.

Statsorgan som ønskjer det, kan ta kontakt med Språkrådet og be om å få ei liste med namn på desse konsulentane.

Prøvene har vore haldne omtrent annakvart år. Sist var 12. mars 2016.

Språkrådet gjennomfører kompetanseprøver i bokmål og nynorsk i Oslo 24. november 2018, bokmål kl. 9.30–13.00 og nynorsk kl. 14.00–17.30.

Sist var strykprosenten ca. 90 i bokmål og ca. 80 i nynorsk. Alle som melder interesse for kompetanseprøvene, vil derfor få ei samling av eksempelspørsmål som viser nivået på prøvene og har både rettskrivingsspørsmål, korrektur og språkvask. Eksempeltesten er klar 5. oktober og er obligatorisk for alle som vil ta kompetanseprøvene. Når vi sender ut testen, informerer vi også om resten av prosessen.

Frist for å melde interesse: 22. oktober kl. 12.00
Frist for å ta eksempeltesten: 23. oktober kl. 23.59

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter