Språkrådets kompetanseprøver

Språkrådet held kompetanseprøver for språkkonsulentar, både i nynorsk og bokmål. Dei konsulentane som greier prøva, er svært gode korrekturlesarar, språkvaskarar og omsetjarar frå bokmål til nynorsk som Språkrådet kan gå god for.

Kompetanseprøvene vart sist haldne i mars 2022. Det er førebels ikkje fastsett dato for nye prøver.

Les meir om m.a. kvalifikasjonskrav og tilrådd førebuing via menyvala «Bokmålsprøven» og «Nynorskprøva» i venstremenyen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.07.2011 | Oppdatert:13.02.2023