Nyttige hjelpemidler

Språkrådet har utarbeidd eller vært med på å utarbeide følgende bøker, som kan fås i bokhandelen.

Ordbøker

 • Bokmålsordboka. Definisjons- og rettskrivningsordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget 2005. 3. utgave, 2. opplag. 1218 s. ISBN 82-573-1629-6
 • Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. Oslo: Det Norske Samlaget 2006. 4. utgåva. 1478 s. ISBN 82-521-6898-1

Ordlister

 • Tanums store rettskrivningsordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget 2015. 10. utgave. 1. opplag. 1576 s. ISBN 9788257321505 (bokmål)
 • Alf Hellevik, Aud Søyland, Margunn Rauset: Nynorsk ordliste. 11.  utgåva. Oslo: Det Norske Samlaget 2013

Skriveregler

 • Finn-Erik Vinje: Skriveregler. Oslo: Aschehoug 2009. 144 s. (Bokmål) ISBN  82-03-33770-3 (niende utgave)
 • Finn-Erik Vinje: Skrivereglar. Oslo: Aschehoug 2009. 144 s. (Nynorsk) ISBN: 978-82-03-33647-8 (sjuande utgåve)

Andre hjelpemidler

 • Lars Anders Kulbrandstad og Einar Lundeby: Grammatikk på ny. Oslo: Norsk Undervisningsforlag 1987. 96 s. ISBN 82-7376-002-2 (bokmål).
 • Kjell Venås: Norsk grammatikk. Nynorsk. Oslo: Universitetsforlaget 1990. 187 s. ISBN 82-00-21066-9. (Originalutgåva kan vere vanskeleg å få tak i. Pensumtjeneste AS kan levere nytt opptrykk av boka.)
 • Aage Rognsaa: Kunsten å skrive godt. Oslo: Universitetsforlaget 2004.  (Bokmål, men en del av stoffet gjelder også for nynorsk.) ISBN 8215006051.
 • Jan Olav Fretland: På saklista: nynorsk språkbruk i statsforvaltninga. Tilrettelagt av Asgeir Olden. Oslo: Landssamanslutninga av nynorskkommunar/Det Norske Samlaget 2000. (Ein del av stoffet gjeld også for bokmål.) ISBN: 82-521-5608-8.

Spesielle hjelpemidler for nynorsk

Vi tar her med et lite utvalg:

 • Magne Rommetveit: Med andre ord. Elektronisk synonymordbok med omsetjingar til nynorsk. Oslo: Det Norske Samlaget 2000. ISBN 9788252151794
 • Magne Rommetveit: På godt norsk. Synonymordbok. Oslo: Det Norske Samlaget 2002. 318 s. ISBN 82-521-5893-5
 • Ola Breivega: Råd for uråd. Vegvisar gjennom nynorske minefelt. Oslo: Det Norske Samlaget 1993. 120 s. ISBN 82-521-4128-5
 • Jan Olav Fretland: På saklista: nynorsk språk- og dokumentlære for lokalforvaltninga. Bergen: Landssamanslutninga av nynorskkommunar i kommisjon hjå Fagbokforlaget, 1994. ISBN: 82-7674-049-9.
 • Jan Olav Fretland: På saklista: nynorsk språkbruk i statsforvaltninga. Tilrettelagt av Asgeir Olden. Oslo: Landssamanslutninga av nynorskkommunar / Det Norske Samlaget 2000. ISBN: 82-521-5608-8.
 • Karl Arne Utgård: Juridisk og administrativ ordliste. Bokmål–nynorsk. Oslo: Det Norske Samlaget 2016. 161 s. ISBN 9788252185386
 • Olaf Almenningen: Nøkkel til nynorsk. Kompakt nynorsk-grammatikk. Oslo: Dag og Tid.
 • Nynorsk ordliste for Word for Windows. Lingsoft.
 • Nyno. Omsetjingsprogram frå bokmål til nynorsk.
 • NynorskPluss. Nynorsk for språklege minoritetar. Gloppen opplæringssenter

 

Sist oppdatert: 12. april 2021

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.12.2003 | Oppdatert:12.04.2021