Ordlister til skulebruk

Språkrådet godkjenner ordlister til skulebruk. Det er ei ordning som har heimel i opplæringslova § 9-4: «Ordlister og ordbøker til skolebruk skal godkjennast av Språkrådet.»

Bokmål

Dette er ordlister og ordbøker for bokmål godkjende til skulebruk etter 1. juli 2005. Desse ordlistene og ordbøkene følgjer offisiell rettskriving for bokmål.

 • Boye Wangensteen: Bokmålsordboka. 3. utg. Kunnskapsforlaget 2005.
  ISBN 978-82-573-1629-7.
  Nettutgave: ordbok.uib.no.
  Appen Ordbøkene for Android og iOS.
 • Bjarne Berulfsen og Einar Lundeby: Aschehougs ordlister. Bokmål. 11. utg. Aschehoug 2006. For vgs.
  ISBN-13: 978-82-03-33181-7 ISBN-10: 82-03-33181-5
 • Ruth Vatvedt Fjeld: Lingua. Bokmålsordliste med skriveregler. Kunnskapsforlaget 2009.
  ISBN 978-82-573-1230-5
 • Dag Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for barnetrinnet. 2. utg. Gyldendal 2006. (Ordliste med tilbehør for barnetrinnet.)
  ISBN-13: 978-82-05-34696-3 ISBN-10: 82-05-34696-8
 • Dag Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for ungdomstrinnet. Gyldendal 2006. (Ordliste med tilbehør for ungdomstrinnet.)
  ISBN-13: 978-82-05-34697-0 ISBN-10: 82-05-34697-6
 • Dag Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for den videregående skolen. 3. utg. Gyldendal 2007.
  ISBN 978-82-05-37874-2
 • Håvard Hjulstad og Lars Sødal: Ordbok for grunnskolen. Med ordforklaringer, synonymer og fulle bøyningsformer. Bokmål. 5. utg. Det Norske Samlaget 2005. For barnetr.
  ISBN-13: 978-82-521-6394-0 ISBN-10: 82-521-6394-7
 • Håvard Hjulstad og Lars Sødal: Bokmålsordliste. Ordbok for skoleverket. 2. utg. Det Norske Samlaget 2005. For ungd.tr. og vgs.
  ISBN-13: 978-82-521-6655-2 ISBN-10: 82-521-6555-5
 • Alf Erling Knappen og Arnold Thoresen: Ordliste for barneskolen. Bokmål. 5. utg. Aschehoug 2005.
  ISBN 978-82-03-31334-9
 • Alf Erling Knappen og Arnold Thoresen: Ordliste for ungdom. Bokmål. 4. utg. Aschehoug 2005.
  ISBN-13: 978-82-03-31333-2 ISBN-10: 82-03-31333-7
 • Lars Anders Kulbrandstad og Einar Lundeby: Bokmålsordliste for den videregående skolen. 5. utg. Aschehoug 2005.
  ISBN 978-82-03-33180-0
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for barnetrinnet. Bokmål. 3. utg. Fagbokforlaget 2007.
  ISBN 978-82-450-0479-3
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for ungdomstrinnet. Bokmål. Fagbokforlaget 2007.
  ISBN 978-82-450-0270-6
 • Ragnvald Taule: Escolas ordbok. Bokmål. 6. utg. Escola 2006. Godkj. for ungd.tr. og vgs.
  ISBN 82-7423-016-7
 • Nynodata: Elektroniske basisressurser for bokmål. Godkj. 2016.

Nynorsk

Dette er ordlister for nynorsk godkjende til skulebruk etter 1. august 2012, då den nye rettskrivinga for nynorsk tok til å gjelde. Ordlistene følgjer den nye rettskrivinga for nynorsk.

 • Marit Hovdenak et al.: Nynorskordboka.
  Nettutgåve: ordbok.uib.no.
  Appen Ordbøkene for Android og iOS.
 • Jon Bjones: Lingua Nynorskordliste med skrivereglar. 8. utgåva. Kunnskapsforlaget 2012.
  ISBN 978-82-573-2170-3
 • Alf Hellevik, Margunn Rauset og Aud Søyland: Nynorsk ordliste. 11. utg. Det Norske Samlaget 2012.
  ISBN plastinnbunden utgåve: 978-82-521-8164-7
  ISBN hefta utgåve: 978-82-521-8165-4
 • Alf Hellevik, Margunn Rauset og Aud Søyland: Ordbok for grunnskulen. Nynorsk. 5. utgåva. Det Norske Samlaget 2013.
  ISBN 978-82-521-8167-8
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for barnesteget. Nynorsk. 2. utgåve. Fagbokforlaget 2013.
  ISBN 978-82-450-1295-8
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for ungdomssteget. Nynorsk. 3. utgåve. Fagbokforlaget 2013.
  ISBN 978-82-450-1296-5
 • Nynodata: Elektroniske basisressursar for nynorsk. Godkj. 2013.

 

Sist endra: 14. februar 2020

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter