Ordlister og ordbøker til skulebruk

Språkrådet godkjenner ordlister til skulebruk med heimel i opplæringslova § 9-4.

Bokmål

Dette er ordlister og ordbøker for bokmål godkjende til skulebruk etter 1. juli 2005. Desse ordlistene og ordbøkene følgjer offisiell rettskriving for bokmål.

 • Helene Urdland Karlsen og Grete Krogstad: Norsk ordbok bokmål. 5. utg., 3. opplag. Cappelen Damm 2024.
  ISBN 978-82-02-30773-8.
  Også godkjent i digital utgave på nettsida Moment. (godkjent 2023)
 • Boye Wangensteen: Bokmålsordboka. 3. utg. Kunnskapsforlaget 2005.
  ISBN 978-82-573-1629-7.
  Nettutgave: ordbokene.no/bm.
 • Bjarne Berulfsen og Einar Lundeby: Aschehougs ordlister. Bokmål. 11. utg. Aschehoug 2006. For vgs.
  ISBN-13: 978-82-03-33181-7 ISBN-10: 82-03-33181-5
 • Clarify: UiB – Bokmålsordboka (ressurs på Clarifys digitale ordbokplattform)
 • Ruth Vatvedt Fjeld: Lingua. Bokmålsordliste med skriveregler. Kunnskapsforlaget 2009.
  ISBN 978-82-573-1230-5
 • Dag Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for barnetrinnet. 2. utg. Gyldendal 2006. (Ordliste med tilbehør for barnetrinnet.)
  ISBN-13: 978-82-05-34696-3 ISBN-10: 82-05-34696-8
 • Dag Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for ungdomstrinnet. Gyldendal 2006. (Ordliste med tilbehør for ungdomstrinnet.)
  ISBN-13: 978-82-05-34697-0 ISBN-10: 82-05-34697-6
 • Dag Gundersen: Gyldendals bokmålsordliste for den videregående skolen. 3. utg. Gyldendal 2007.
  ISBN 978-82-05-37874-2
 • Håvard Hjulstad og Lars Sødal: Ordbok for grunnskolen. Med ordforklaringer, synonymer og fulle bøyningsformer. Bokmål. 5. utg. Det Norske Samlaget 2005. For barnetr.
  ISBN-13: 978-82-521-6394-0 ISBN-10: 82-521-6394-7
 • Håvard Hjulstad og Lars Sødal: Bokmålsordliste. Ordbok for skoleverket. 2. utg. Det Norske Samlaget 2005. For ungd.tr. og vgs.
  ISBN-13: 978-82-521-6655-2 ISBN-10: 82-521-6555-5
 • Alf Erling Knappen og Arnold Thoresen: Ordliste for barneskolen. Bokmål. 5. utg. Aschehoug 2005.
  ISBN 978-82-03-31334-9
 • Alf Erling Knappen og Arnold Thoresen: Ordliste for ungdom. Bokmål. 4. utg. Aschehoug 2005.
  ISBN-13: 978-82-03-31333-2 ISBN-10: 82-03-31333-7
 • Lars Anders Kulbrandstad og Einar Lundeby: Bokmålsordliste for den videregående skolen. 5. utg. Aschehoug 2005.
  ISBN 978-82-03-33180-0
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for barnetrinnet. Bokmål. 3. utg. Fagbokforlaget 2007.
  ISBN 978-82-450-0479-3
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for ungdomstrinnet. Bokmål. Fagbokforlaget 2007.
  ISBN 978-82-450-0270-6
 • Ragnvald Taule: Escolas ordbok. Bokmål. 6. utg. Escola 2006. Godkj. for ungd.tr. og vgs.
  ISBN 82-7423-016-7
 • Nynodata: Elektroniske basisressurser for bokmål. Godkj. 2016.
 • Per-Erik Kirkeby: Den store bokmålsordboka. Godkj. 2021.

Nynorsk

Dette er ordlister for nynorsk godkjende til skulebruk etter 1. august 2012, då den nye rettskrivinga for nynorsk tok til å gjelde. Ordlistene følgjer den nye rettskrivinga for nynorsk.

 • Marit Hovdenak et al.: Nynorskordboka.
  Nettutgåve: ordbokene.no/nn.
 • Jon Bjones: Lingua Nynorskordliste med skrivereglar. 8. utgåva. Kunnskapsforlaget 2012. ISBN 978-82-573-2170-3
 • Jon Bjones: Nynorsk rettskrivingsordbok. Nettutgåve: ordnett.no. Godkj. 2024.
 • Clarify: UiB – Nynorskordboka (ressurs på Clarifys digitale ordbokplattform)
 • Alf Hellevik, Margunn Rauset og Aud Søyland: Nynorsk ordliste. 11. utg. Det Norske Samlaget 2012.
  ISBN plastinnbunden utgåve: 978-82-521-8164-7
  ISBN hefta utgåve: 978-82-521-8165-4
 • Alf Hellevik, Margunn Rauset og Aud Søyland: Ordbok for grunnskulen. Nynorsk. 5. utgåva. Det Norske Samlaget 2013.
  ISBN 978-82-521-8167-8
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for barnesteget. Nynorsk. 2. utgåve. Fagbokforlaget 2013.
  ISBN 978-82-450-1295-8
 • Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden: Ordrett. Ordliste for ungdomssteget. Nynorsk. 3. utgåve. Fagbokforlaget 2013.
  ISBN 978-82-450-1296-5
 • Nynodata: Elektroniske basisressursar for nynorsk. Godkj. 2013.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.08.2007 | Oppdatert:07.05.2024