SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Sosialhjelp som folk forstår

(30.9.22) Vedtaksbrev er en sjanger full av byråkratisk språk og vanskelig tilgjengelige lovtekster. Er det mulig å gjøre brevene tidsmessige og enkle å forstå? Dette er tema for episode 16 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Stortinget tingar stor teknologi

(30.9.22) Stortinget satsar på tale-til-tekst-teknologi for å effektivisere referatskrivinga frå stortingssalen og har investert i eit stort språkprosjekt. Prosjektet gjev gevinstar både til dei tilsette og til det norske språksamfunnet.

No image

Språkholdninger i akademia: Du trenger bare engelsk når du blir «stor»

(29.9.22) Lærer og student Niels Petter Liset ønsker mer språklig bevissthet i realfagsmiljøet, men føler seg som et hår i suppa når han stiller spørsmål om språkbruken i akademia. Universitetet i Oslo sier de serverer norsk når de kan.

No image

Digitaliseringen forsterker den språklige forskjellsbehandlingen i skolen

(28.9.22) Regjeringen må hindre dette. Kunnskapsministerens digitaliseringsplan kan være verktøyet.

No image

Odd-Inge Schrøder og Olle Eriksen får teiknspråkprisen 2022

(24.9.22) Teiknspråkprisen 2022 går til Odd-Inge Schrøder og Olle Eriksen, to nestorar som på kvar sin kant har jobba for å synleggjera og heva kunnskapen om norsk teiknspråk og for å gi teiknspråkbrukarane betre tilgang til språket.

No image

Stipend fra Språkrådet

(12.9.22) Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. I 2022 skal det deles ut stipend i tre emner. Hvert stipend er på 30 000 kroner.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Språklov.no

språklov-logoSpråklova har som føremål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Lova skal òg sikre vern og status for kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk teiknspråk.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Høst

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.