SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Tolkeloven er oversendt Stortinget

(21.4.21) Dagen etter at språkloven ble formelt vedtatt 8. april i år, ble tolkeloven oversendt Stortinget. Loven slår fast at offentlige organer har plikt til å skaffe tolk av god kvalitet når det er nødvendig. Norsk tegnspråk har fått sin fortjente plass i tolkeloven.

Nasjonalbiblioteket legg til rette for taleattkjenning på nynorsk

(16.04.21) No blir det enklare og billigare å utvikle program som lèt deg styre mobiltelefonen ved hjelp av stemma eller får datamaskina til å lese opp kva som står i eit dokument på nynorsk, melder Nasjonalbiblioteket. Språkbanken har no gjort tilgjengeleg ei nynorsk uttaleordliste. – Denne uttaleordlista er ein viktig milepåle i arbeidet med å gjere nynorsk til eit sterkt bruksspråk òg i digitale løysingar, seier Språkrådets direktør Åse Wetås.

No image

Gratulerer med klarspråksprisene!

(13.4.21) Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har delt ut klarspråksprisene for 2020. Språkrådet gratulerer vinnerne!

No image

Takk og språklov

(12.4.21) Norge har fått ny språklov. Den vil gi bedre sørvis fra staten og styrke den enkeltes rettigheter, og den vil bidra til å ta vare på språkmangfoldet. Språkrådet gratulerer.

No image

Pris gav språkleg sjølvtillit

(8.4.21) Da Kristin Fridtun fekk Språkrådets språkpris i 2019, trong ho ikkje lenger å prove at ho er flink med språk.

No image

Til lukke med ny språklov

(26.3.21) Torsdag 25. mars handsama Stortinget regjeringas framlegg til ny språklov. Med denne lova får Noreg si første heilskaplege språklov, som skal fremje norsk språk på alle samfunnsområde og styrkje og verne alle dei offisielle språka i Noreg.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Aktuelle koronatermer

No image

Her finner du en samling av korte tekster om aktuelle termer knyttet til koronasituasjonen og covid-19.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Kultur

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.