SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

Tilskottsordning for stadnamn

(10.6.21) Språkrådet lyser ut 1 395 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 29. august 2021.

No image

Velkommen til det nordiske språkmøtet 2021!

(4.6.21) Vi inviterer til digitalt nordisk språkmøte på en skjerm nær deg 26. og 27. august. I år er temaet språkteknologi, og du får møte fagfolk fra hele Norden.

No image

Høyring om retningslinjene for normering

(3.6.21) Framlegg til reviderte retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høyring. Fristen for høyringssvar er 15. august.

No image

Nettkurs i stadnamnarbeid og stadnamnlova

(1.6.21) Har du ansvar for stadnamnsaker i kommunen du er tilsett i? Eller er du berre interessert i norske stadnamn, korleis dei blir behandla og kva for regelverk som ligg bak utfallet av stadnamnsaker? Du vil uansett ha god nytte av dette kurset.

No image

Stipend frå Språkrådet

(1.6.21) Språkrådet deler ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om klarspråk eller nynorsk rettsspråk. Kvart stipend er på 25 000 kroner.

No image

Gi EU-innvandrerne gratis opplæring i norsk

(26.5.21) Språkferdigheter er avgjørende for tilhørighet, livskvalitet og for å få uttelling for medbrakt kompetanse. Likevel har EU-borgere ingen lovpålagt rett til norskopplæring, og nesten 40 prosent av arbeidsinnvandrerne fra Polen og Litauen oppgir selv at de snakker dårlig norsk. Det er det på tide å gjøre noe med.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Aktuelle koronatermer

No image

Her finner du en samling av korte tekster om aktuelle termer knyttet til koronasituasjonen og covid-19.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Norge

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.