SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SØK I SVARBASEN

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Klarspråksprisen: Her er årets vinnere

(16.5.24) Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og Tønsberg kommune er årets vinnere av klarspråksprisen. Begge evner å skape tekst og tjeneste som henger sammen. Effekten av klarspråk er dessuten dokumentert i spart tid og sparte kroner.

No image

Norden styrker språkfellesskapet

(13.5.24) Norden vil styrke språkene i regionen gjennom en ny deklarasjon om nordisk språkpolitikk, som ble underskrevet av kultur- og utdanningsministrene den 2. mai i Stockholm.

No image

Universitets- og høgskule­sektoren må setje arbeidet med norsk terminologi i system

(24.4.24) Gjennom fleire tiltak dei siste åra har politikarane meldt klart ifrå at sektoren må setje arbeidet med norskspråkleg terminologi i system. Nå er tida inne for at sektoren utfører oppdraget.

No image

Nasjonal telefontjeneste på nordsamisk

(24.4.24) Hvordan kan vi levere likeverdige tjenester til samiskspråklige og norskspråklige innbyggere? Dette spørsmålet stilte Nav Troms og Finnmark seg. Resultatet ble et prøveprosjekt med en nordsamisk telefontjeneste.

No image

Nettseminar om terminologiarbeid i universitets- og høgskulesektoren

(11.4.24) Tar engelske fagtermar over i faget ditt? Korleis kan universiteta og høgskulane sørgje for at det blir utvikla norsk terminologi innanfor alle fag, og korleis kan ditt fagmiljø bidra?

No image

Vil ta vare på det kvenske

(8.4.24) Elise Margrethe Johansen har fått jobb fordi hun snakker kvensk. Ane Huru Thorseng viser oss et samfunn som er i ferd med å forsvinne. Og Nora Marie Ollila Sandmo tror nøkkelen til å gjenopplive kvensk ligger i lærerutdanninga. Det er Språkrådet enig i.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv Termportalen. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Språklov.no

språklov-logoSpråklova har som føremål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Lova skal òg sikre vern og status for kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk teiknspråk.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka (levert av Statped)

Sykkel

Ukas språkråd

Eitt eller fleire ord

Skal ord som er sette saman av fleire ord eller av grupper av ord, skrivast i eitt eller fleire ord?