SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Språknytt: Samisk i medvind og motvind

(14.1.22) Bli med til Finnmark og høyr korleis det står til med dei samiske språka. Og finn ut kvifor kulturministeren elskar språkpolitikk.

No image

Tydeligere språkkrav til universitetene

(12.1.22) Fjoråret var preget av flere store debatter om språk i universitets- og høyskolesektoren. Nå kommer reaksjonen fra Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrevene til universitetene og høyskolene for 2022 inneholder flere klare språkkrav.

No image

Godt nettår!

(10.1.22) I etterpåklokskapens nådeløse lys tar vi en titt på hva folk satte mest pris på av innhold på nettsidene våre i året som gikk.

No image

Noreg har fått ny språklov!

(4.1.22) 1. januar 2022 tok lov om språk (språklova) til å gjelde. Språkrådet gratulerer alle brukarar av norsk (bokmål og nynorsk), dei samiske språka, norsk teiknspråk og dei nasjonale minoritetsspråka kvensk, romani og romanes med den nye språklova.

No image

Nå kan du nominere kandidater til tegnspråkprisen 2022

(3.1.22) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2022.

No image

Invitasjon til kåring av de beste europeiske masteroppgavene

(3.1.22) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, inviterer studenter til å delta i en kåring av de tre beste masteroppgavene i Europa innenfor emnene språkbruk, språkpolitikk og flerspråklighet.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Aktuelle koronatermer

No image

Her finner du en samling av korte tekster om aktuelle termer knyttet til koronasituasjonen og covid-19.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Heter

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.