SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Takk og språklov

(12.4.21) Norge har fått ny språklov. Den vil gi bedre sørvis fra staten og styrke den enkeltes rettigheter, og den vil bidra til å ta vare på språkmangfoldet. Språkrådet gratulerer.

No image

Pris gav språkleg sjølvtillit

(8.4.21) Da Kristin Fridtun fekk Språkrådets språkpris i 2019, trong ho ikkje lenger å prove at ho er flink med språk.

No image

Til lukke med ny språklov

(26.3.21) Torsdag 25. mars handsama Stortinget regjeringas framlegg til ny språklov. Med denne lova får Noreg si første heilskaplege språklov, som skal fremje norsk språk på alle samfunnsområde og styrkje og verne alle dei offisielle språka i Noreg.

No image

Vi trenger standarder på norsk

(25.3.21) Hvert år utvikles det over 1000 internasjonale standarder som også gjelder i Norge. De aller fleste er skrevet på engelsk.

No image

Den viktige språkopplæringa

(17.3.21) – Dersom det skal stillast språkkrav til helsearbeidarar, er det viktig at dette går hand i hand med eit betre opplæringstilbod. Det seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet, til spørsmålet om nasjonale krav til norskkunnskapar blant helsearbeidarar i Noreg.

No image

Kvääninuoret – Kvenungdommen får den kvenske språkprisen for 2021

(12.3.21) Kvääninuoret får den kvenske språkprisen for å fremje kvensk språk i både tradisjonelle og moderne kanalar. Dei har gjort mykje for at kvensk språk skal verte eit språk for framtida.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Aktuelle koronatermer

No image

Her finner du en samling av korte tekster om aktuelle termer knyttet til koronasituasjonen og covid-19.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Anbefale

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.