- Bestilling

Publikasjonane er gratis. I dei brosjyrane som finst i begge målformer, er innhaldet det same i nynorsk- og bokmålsutgåva.

Utsending er for tida uregelmessig grunna utstrakt bruk av heimekontor.

Merk at Språknytt og Statsspråk òg finst i elektronisk utgåve (tinging av abonnement gjeld papirutgåva):

Abonnement

Vil du endre adresse for abonnementet ditt? Send en e-post til bestilling@sprakradet.no der du skriver hvilket abonnement det gjelder, og oppgir både gammel og ny adresse.

Brosjyrer/brosjyrar

Annet


Melding:
Navn/namn*:
Firmanavn/firmanamn (la stå tomt ved privatadresser):
E-post*:
Adresse*:
Postnummer*:
Poststed/poststad*:
Land:
Jeg gir Språkrådet lov til å kontakte meg i forbindelse med arrangementer og spørreundersøkelser / Eg gir Språkrådet lov til å kontakte meg i samband med arrangement og spørjeundersøkingar*:

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter