Stedsnavntjenesten

Stedsnavntjenesten gir råd om skrivemåten av stedsnavn, men kan også gi råd om navnsetting og svare på spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk generelt.

Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten.

Sametinget er stedsnavntjeneste for samiske navn, og Språkrådet  er stedsnavntjeneste for kvenske og norske navn.

Organisering

Stedsnavnarbeidet i Språkrådet ligger til seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning, der fem rådgivere behandler saker som gjelder norske navn, og en rådgiver arbeider med kvenske navnesaker. Til arbeidet i Språkrådet med tilrådinger etter stedsnavnloven er det oppnevnt fire eksterne navnekonsulenter for norske navn og én for kvenske navn. Konsulentene er samordnet i fagrådet for stedsnavn. Rådgiverne har navnefaglig utdanning og forbereder navnesaker for konsulentene, svarer på henvendelser, utformer tilrådingsbrev, er tilgjengelige for kommunene med infomrasjon og rådgiving i adressenavnsaker.

Språkavdelinga i Sametinget behandler saker som gjelder nordsamiske, lulesamiske, sørsamiske og skoltesamiske stedsnavn.

Kontaktinformasjon

E-post til den norske og kvenske stedsnavntjenesten sendes til post@sprakradet.no

Henvendelser per post sendes til

Språkrådet
Postboks 1573 Vika
0118 Oslo 

Stedsnavntjenesten kan også nås på telefon:

  • Rådgiver Kjell Erik Steinbru: 45 73 76 57
  • Rådgiver Line Lysaker Heinesen: 45 73 70 45
  • Seniorrådgiver Pål Kristian Eriksen (kvenske stedsnavn): 45 73 69 21
  • Seniorrådgiver Ellen Hellebostad Toft: 45 73 76 95

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.06.2008 | Oppdatert:18.03.2022