Språkrådets styre 2016–2019

Styret for Språkrådet består av medlemmer som er oppnevnt av Kulturdepartementet, og medlemmer som er valgt av de ansatte.

Oppnevnt av Kulturdepartementet

  • Styreleder (bokmål): Erik Ulfsby (f. 1970), Oslo
  • Nestleder (nynorsk): Trond Trosterud (f. 1962), Tromsø
  • Styremedlem (bokmål): Jan Erik Knarbakk (f. 1952), Oslo
  • Styremedlem (nynorsk): Eli Bjørhusdal (f. 1972), Luster

Valgt av de ansatte

De to styremedlemmene som er valgt av de ansatte, er medlem og varamedlem i hver sin del av perioden:

  • Torunn Reksten (nynorsk)
  • Bjørg Nesje Nybø (bokmål)

Varamedlemmer

  • Varamedlem (bokmål): Terje Lohndal (f. 1985), Trondheim
  • Varamedlem (nynorsk): Hege Myklebust (f. 1970), Stord

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter