Styreprotokoller

Styret i Språkrådet har 4–5 møter i året. Her finner du protokollene fra tidligere års styremøter i tillegg til inneværende år.

Dette er vedtaksprotokoller, derfor gir de begrenset informasjon om saksbehandlingen. Men de gir innblikk i hvilke saker som tas opp, hvilke sakspapir som er framme, og hvilke vedtak som gjøres.

2020

2019

2018

2017

2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter