Årets ord

Hvert år kåres årets ord. Det kan være nyord eller ord av nyere dato som har preget året, og som vi ønsker å framheve.

Språkrådet og Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøgskole, står bak kåringa. Slik ønsker vi å vise at norsk er et rikt språk som er i stand til å lage nye, gode ord. Det viser at språket vårt tilpasser seg en virkelighet i stadig forandring.

Ordene i kåringa har vært aktuelle i det gjeldende året, og de har gode språklige kvaliteter. Mange av dem er også kreative. Ordene i nyordskåringa innebærer ingen normering eller annen offisiell godkjenning fra Språkrådet, og det er ikke sikkert at de kommer i ordbøkene. Det avhenger av om de slår rot i språket.

Vi bruker et eget dataprogram utviklet ved Uni Research til å finne nyord i avistekster. Vi tar også imot tips fra publikum.

Her finner du en oversikt over tidligere kåringer.

Kåringa startet i 2008, og fra 2011 og tidligere ble den gjennomført av Språkrådet alene.

År Ord Artikkel
2023 KI-generert Kåring av årets ord 2023
2022 krympflasjon Kåring av årets ord 2022
2021 sportsvaske Kåring av årets ord 2021
2020
koronaen Kåring av årets ord 2020
2019 klimabrøl Kåring av årets ord 2019
2018 skjebnelandsmøte Kåring av årets ord 2018
2017 falske nyhende / falske nyheter Kåring av årets ord 2017
2016 kvardagsintegrering / hverdagsintegrering Kåring av årets ord i 2016
2015 det grøne skiftet / det grønne skiftet Kåring av årets ord i 2015
2014 framandkrigar / fremmedkriger Kåring av årets ord i 2014
2013

sakte-tv

Kåring av årets ord i 2013

2012 å nave (naving) Kåring av årets ord i 2012
Du kan også lese mer om årets ord i 2012 i en artikkel i Språknytt 1/2013.
2011 rosetog Kåring av årets ord i 2011
2010 oskefast/askefast Kåring av årets ord i 2010
2009 svineinfluensa Kåring av årets ord i 2009
2008 finanskrise Kåring av årets ord i 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.12.2014 | Oppdatert:05.03.2024