Intensiv overvåking, intensivavdeling, intensivbehandling

Personer som blir alvorlig syke av en koronavirusinfeksjon, må som regel legges inn på sykehus for medisinsk overvåking og behandling.

Medisinsk overvåking er nøye observasjon av viktige kroppsfunksjoner, for eksempel åndedrett, sirkulasjon (puls, blodtrykk, hjertefunksjon), nyrefunksjon og bevissthet. Sykehusene har ofte egne avdelinger for slik observasjon, ettersom medisinsk overvåking også er vanlig for andre pasientgrupper (f.eks. etter større operasjoner, skader, hjerteinfarkt og lignende).

Felles for alle former for medisinsk overvåking er at de har som formål å kartlegge og registrere eventuelle avvik fra normal organfunksjon, bruke informasjon om eventuelle avvik som grunnlag for diagnostikk og behandling og fastslå om behandlingstiltak gir ønsket effekt. Pasientens tilstand og forventet risiko for utvikling av organsvikt eller komplikasjoner avgjør hvor omfattende overvåkingen skal være.

Intensiv overvåking er den mest omfattende overvåkingstypen, og for pasientene som blir hardest rammet av en koronavirusinfeksjon, kan det være nødvendig med intensiv overvåking og avansert behandling på en intensivavdeling.

En intensivavdeling er en spesialisert sengepost som har til oppgave å behandle og overvåke kritisk syke pasienter. Intensiv overvåking er kontinuerlig overvåking av livsviktige funksjoner hos akutt alvorlig syke eller skadede pasienter for å sikre at eventuell forverring i tilstanden oppdages så tidlig som mulig slik at intensivbehandling straks kan bli iverksatt.

Intensivbehandling er behandling som understøtter, eller noen ganger erstatter, organfunksjon hos pasienter med akutt eller livstruende svikt i ett eller flere av kroppens organsystemer. Behandlingen tar sikte på å hindre at organsvikt som allerede er oppstått, gir ytterligere skade på andre organer.

Definisjonene i denne teksten baserer seg i stor grad på leksikonartikler i Store medisinske leksikon.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.08.2020 | Oppdatert:14.01.2021