Tegnspråkprisen

No image

Språkrådet deler annethvert år ut en tegnspråkpris. Prisen skal medvirke til å fremme, utvikle og bevare norsk tegnspråk.

Språkprisen skal deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har utmerket seg gjennom betydningsfull innsats for å fremme, utvikle eller bevare norsk tegnspråk. Prisen kan deles mellom flere prismottakere eller deles ut posthumt.

Prisen gis som en pengesum og et diplom.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter