Tegnspråkprisen

No image

Prisen er på 25 000 norske kroner, og den deles ut i anledning FNs internasjonale dag for tegnspråk, som markeres i hele verden den 23. september.

Se tegnspråkversjon av invitasjonen

Språkrådet inviterer journalister til å delta på arrangementet. Det blir anledning til å gjøre intervju.

Sted: Målstova, 2. etasje i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Tid: 23. september 18.00–21.00 (møt gjerne opp 17.30, vi må samkjøre påmelding og fysisk oppmøte)

Program
18.00–19.00 Foredrag: Hvordan har Døvekirken arbeidet med implementering av tegnspråkpolikken?
Ved Camilla Høiberg og Hege Roaldstveit Lønning
19.00 Pause
19.15 Prisutdeling ved Språkrådets direktør, Åse Wetås, og samtale med prisvinneren ved Paal R. Peterson

Konferansier: Paal R. Peterson

Arrangementet blir tegnspråktolket og tolket til norsk tale, og det blir strømmet.

På grunn av smittevernreglene er det plass til 50 personer. Forhåndspåmelding til smh@sprakradet.no. Det må oppgis navn, e-postadresse, tillatelse til opptak for strømming dersom du er på scenen, og telefonnummer. Dataene blir slettet etter 10 dager i tråd med FHIs retningslinjer og personvernregler. Informasjonen vil kun brukes til eventuell smittesporing. Meld fra om du ikke kan komme, slik at andre kan få plassen. Personer med luftveissymptomer eller andre mulige symptomer på covid-19 og personer som er i karantene eller i isolasjon, bes om å følge arrangementet hjemmefra. Vi ber om at alle kommer i god tid før arrangementet.

Følg strømming her:

Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. Tegnspråk må ikke betraktes som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn.

Tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant annet som identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og en del av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har en særlig plikt til å ta vare på.

Tegnspråkprisen er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter