Respiratorbehandling, respirator

Covid-19 kan i alvorlige tilfeller føre til akutt lungesviktsyndrom. I slike tilfeller kan det være nødvendig å gi pasientene respiratorbehandling.

Respiratorbehandling er kontrollert eller assistert ventilasjon av lungene ved hjelp av en respirator hos pasienter med respirasjonssvikt.

Respirator er en maskin som hjelper pasienter med respirasjonssvikt å puste. De vanligste respiratorene er overtrykksrespiratorer som blåser luft inn i lungene, enten med forhåndsbestemt pustefrekvens og -volum (kontrollert ventilasjon) eller bare når pasienten selv prøver å puste inn (assistert ventilasjon).

OBS – forvekslingsfare! Hvis du leser om respirator i engelske nyhetsoppdateringer om koronasituasjonen, kan det være tale om åndedrettsvern. Respirator heter på engelsk ventilator. (Se også her om bruk av ventilator på norsk.)

Definisjonene i denne teksten baserer seg i stor grad på leksikonartikler i Store medisinske leksikon.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.08.2020 | Oppdatert:14.01.2021