Språkarbeid

Terminologi og fagspråk

Terminologi er byggesteinene i fagspråket vårt. Språkrådet arbeider for å styrke norskspråklig terminologi og fagspråk på mange områder. 

Språk i forsking og høgare utdanning

Språkrådet gir råd og rettleiing om korleis universitet og høgskolar kan utføre dei lovpålagde oppgåvene sine med å vedlikehalde og vidareutvikle norsk fagspråk. Språkrådet har god kunnskap om sektoren og tett kontakt med ulike akademiske miljø.

Språk i skolen

Lurer du på hvordan kommareglene er, eller trenger du et kurs i nynorsk grammatikk? På skolesidene våre finner du mye stoff som kan være nyttig i skolesammenheng – både for lærere og elever.

Språkteknologi og språk i digitale løysingar

Språkteknologi er ein sentral komponent i digital kommunikasjon og kunstig intelligens.

No image

Språkarbeid i det offentlege

Språket i tekstar frå staten skal vere korrekt og klart, og statstilsette skal følgje gjeldande reglar for rettskriving og målbruk. Språkrådet hjelper statsorgan både med klarspråksarbeid og med nynorskarbeid.

Stedsnavn

Stedsnavn er navn på geografiske lokaliteter som for eksempel gårder, innsjøer, elver, øyer, fjell, gater og veier.

Språk i næringslivet

Nærings- og arbeidslivet er en arena der stadig flere språk møtes. Språkrådet har tips til hvordan du kan sette i gang et klarspråksprosjekt i næringslivet, og vi gir praktiske råd for språkbruk i arbeidshverdagen. Vi har også mer informasjon om norske bedrifters bruk av engelsk og norsk og folks holdninger til reklame på engelsk. 

Publisert:16.06.2008 | Oppdatert:23.05.2023