Statsspråk 2/2020

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Vibeke Herikstad | Foto: Elisabeth Breien EllingsenGode prognoser for helsespråket
Det er et mål for helsesektoren at pasientene skal kunne styre mer av behandlingen selv. For å nå dette målet må sektoren kommunisere godt med pasientene, sier Vibeke Herikstad i Helse sør-øst.
Råd om klarspråk i krisetid (pdf)
Når krisa råkar, kan det vere vanskeleg å nå fram med viktig informasjon. Stressa menneske kan lett bli overvelda av nye opplysningar. I krisetider er det difor ekstra viktig at informasjonen frå det offentlege er klar, målretta og tillitvekkjande. Her kjem ei krisesjekkliste for skribentar.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.04.2020 | Oppdatert:28.04.2020