Statsspråk 2/2013

Fleirspråkleg valinformasjon

Fleirspråkleg valinformasjon – eit spørsmål om tillit

Over 200 000 norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn kan stemme ved stortingsvalet til hausten. I denne utgåva undersøker vi det språklege mangfaldet i valinformasjonen. Er du blant dei mange som har eit usikkert eller ambivalent forhold til uttrykket «i forhold til», kan du gle deg til litt klårgjering.

 

Redaksjonen avslutta 14.5.13

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter