Nettkurs i nynorsk

Her kan du gjere oppgåver i nynorsk grammatikk og rettskriving.

Kartleggingstest

Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister i nynorsk.

Øvingar

Øvingane inneheld seks hovudtema: substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk. Det er tre vanskegrader: lett, middels og vanskeleg.

Øvingsrekkjer

Ei øvingsrekkje er sett saman av fleire øvingar. Du kan lage di eiga øvingsrekkje ut frå vanskegrad og tidsbruk, og du får tilbakemelding på kva emne du bør øve meir på.

Minigrammatikk

Du kan slå opp i grammatikken medan du gjer ei øving.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.02.2015 | Oppdatert:14.01.2021