Terminologiprosjekter

Språkrådet deltar i flere ulike terminologiprosjekter. Her finner du en oversikt over prosjektene som pågår nå, og prosjekter som er avsluttet. Noen av prosjektene har Språkrådet tatt initiativ til, i andre gir vi terminologisk veiledning.

Aktuelle prosjekter

 • Termbase til støtte for nordisk mobilitet
 • Akutt forurensning
 • Brannfaglig terminologi
 • Medical Subject Headings (MeSH)
  Oversettelse av medisinsk og helsefaglig vokabular til norsk.
  Prosjektet administreres av Helsebiblioteket/Kunnskapssenteret for helsetjenesten. Se også artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Terminologiarbeid for tegnspråk
 • Universitets- og høgskolerådets (UHRs) termbase
  Basen inneholder over 1000 engelsk-norske/norsk-engelske administrative termer fra universitets- og høgskolesektoren, og utarbeides av en arbeidsgruppe nedsatt av UHR.
 • Prosjektprogram for utvikling av terminologi i universitets- og høgskolesektoren:
  - Fagtermer i kjønnsforskning
  Språkrådet støtter et prosjekt som samler inn, registrerer og tilgjengeliggjør fagterminologi i kjønnsforskning. Prosjektet vil gå over to år, fra 2015 til 2016. Prosjektet er forankret i fagmiljøene ved fire universiteter (UiO, UiB, UiT og NTNU) og blir administrert av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO. Resultatet blir registrert i Språkrådets termwiki.
  - Kjemisk terminologi
  Vedlikehold og videreutvikling av kjemisk terminologi i Språkrådets termwiki. Prosjektet er en fortsettelse av mønsterpraksisprosjektet for terminologiarbeid i UoH-sektoren (avsluttet prosjekt).
  - Lingvistisk terminologi
  Prosjeket har som formål å utvikle terminologi innen kogntiv lingvistikk. De første termene er registrert i Språkrådets termwiki.
  - Prosjekt i klimaterminologi
  Det nystartede prosjektet er tverrfaglig og skal registrere og utvikle terminologi på klimafeltet.

Avsluttede prosjekter

Andre prosjekter

 • International Classification for Nursing Practice (ICNP)
  Oversettelse av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis til norsk. Prosjektet administreres av Norsk Sykepleierforbund.
 • Norsk webDewey
  Oversettelse til norsk av den nyeste fullstendige utgaven av Deweys universelle klassifikasjonssystem. Prosjektet administreres av Nasjonalbiblioteket.

 

Sist oppdatert: 21. juni 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.08.2010 | Oppdatert:14.01.2021