Statsspråk 1/2020

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Jon Christian Fløysvik Nordrum | Foto: Erik NorrudKlarspråksjuristar for framtida
Korleis skal ein regulere bruken av elsparkesyklar? Kva føresegner bør vera med i ei klimalov for kommunane? Dette er to av problemstillingane det fyrste kullet med jusstudentar som har prøvd seg som lovskrivarar ved Universitetet i Oslo, har grubla over.
Punktlister i lover og forskrifter (pdf)
I lovparagrafer brukes ofte punktlister med oppramsing av elementer, for eksempel vilkår. Da er det ekstra viktig at punktene er riktig utformet og presist formulert.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.02.2020 | Oppdatert:28.04.2020